ถลงข่าวการจัดงานประเพณีชักพระ 2 แผ่นดิน

อำเภอเบตงแถลงข่าวการจัดงานประเพณีชักพระ 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลเซียกระชับความสัมพันธ์

ยะลา - อำเภอเบตงแถลงข่าวการจัดงานประเพณีชักพระ 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลเซีย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2566 กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในอำเภอเบตงและประเทศมาเลเซีย

 https://drive.google.com/file/d/14jliB4lznFzRi27USYDcNDgraP48PM6o/view?usp=drive_link

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.66 ที่ศาลาการเปรียญวัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นายจรัญ จันทร์ทิพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง,พ.ต.ท. ทศพล พลอยงาม รอง ผกก. ป.สภ.เบตง และนางมาเรียม จอหวัง พัฒนาการอำเภอเบตง ผู้แทนวัดตาเซะ ผู้ใหญ่บ้านตาเซะ ประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีชักพระ 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลเซีย ประจำปี2566 ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตง เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีชักพระและส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนรวมกลุ่มจัดกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในอำเภอเบตงและประเทศมาเลเซีย

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า ประเพณีชักพระเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของภาคใต้ เป็นประเพณีที่มีการอัญเชิญพระพุทธรูปออกแห่รอบเมืองในวันหลังออกพรรษา ถือเป็นการจำลองเหตุการณ์ครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  อำเภอเบตงจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตงและประเทศมาเลเซีย กำหนดจัดงานประเพณีชักพระ 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลเซีย ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีชักพระ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ขบวนแห่เรือพระ พิธีสมโภชเรือพระ การประกวดเรือพระ ประกวดต้ม ประกวดแทงต้ม การแข่งขันกินต้ม การแข่งขันขูดมะพร้าวลีลา การชกมวยตับ การชกมวยทะเล การแสดงจากชมรมจิตอาสาลูกเสือชาวบ้านอำเภอเบตง การแสดงทางวัฒนธรรม และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

Visitors: 100,350