ททท. ต่อยอด “มิชลิน ไกด์” จัดกิจกรรม “Chef’s Talk

ททท. ต่อยอด “มิชลิน ไกด์” จัดกิจกรรม “Chef’s Talk ชวนฟังเรื่องเล่าจากเชฟ” ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะสมุย และสุราษฎร์ธานี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (Shape Supply) ต่อยอดโครงการ MICHELIN Guide Thailand จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร “Chef’s Talk ชวนฟังเรื่องเล่าจากเชฟ”ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม Centara Reserve Samui เกาะสมุย และโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและส่งมอบประสบการณ์ทรงคุณค่า (Meaningful Travel) จาก Soft Power อาหารไทย พร้อมยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน

นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา กล่าวว่า สำหรับปี 2566 นี้ ถือเป็นการดำเนินงานในปีที่ 6 ของโครงการ MICHELIN Guide Thailand ซึ่งคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโต จากการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องมาตรฐานร้านอาหารระดับสากล ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจแบบรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเพิ่มคุณค่าให้กับประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยรวมผ่าน “อาหารไทย” ซึ่งเป็น Soft Power ทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเยือนประเทศไทย

ผลการดำเนินโครงการ  The MICHELIN Guide Thailand  ประจำปี 2560 – 2563 อ้างจากผลวิจัยและสำรวจจำนวน 2 ครั้ง โดย บริษัท เคเนติกส์ คอนซัลติ้ง จำกัด และบริษัท Erst & Young (EY) พบว่าโครงการนี้สร้างมูลค่าส่วนเพิ่มด้านอาหารของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวมากถึง 842.40 ล้านบาท เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากกว่า 4,800 ตำแหน่ง รวมถึงสามารถดึงดูดเชฟชั้นนำชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาทำงานด้านอาหารและลงทุนเปิดร้านอาหารระดับ Hi-End ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ต่อมาในปี 2565 ททท. ได้ทำการประเมินผลการท่องเที่ยวด้านอาหารและโครงการ The MICHELIN Guide Thailand ปี 2565 โดย บริษัท เคเนติกส์ คอนซัลติ้ง จำกัด พบว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2565 จำนวน 11.15 ล้านราย รายได้ส่วนเพิ่มสำหรับค่าใช้จ่ายด้านอาหารจากการดำเนินโครงการ Michelin Guide Thailand  ปี 2565 ประมาณ 223.34 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา ได้มีการประกาศพื้นที่ใหม่สำหรับการจัดทำคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ปี 2567 ได้แก่ เกาะสมุย และสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของวัฒนธรรมอาหารที่โดดเด่น ททท. จึงเล็งเห็นโอกาสในการต่อยอดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (Shape Supply) และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) จัดกิจกรรม “Chef’s Talk ชวนฟังเรื่องเล่าจากเชฟ” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม Centara Reserve Samui เกาะสมุย และโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเชิญตัวแทนเชฟจากร้านอาหาร MICHELIN Guide มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เกาะสมุย และสุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยสู่สากล ตลอดจนถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในวาระปีท่องเที่ยวไทย 2566 (Visit Thailand Year 2023: Amazing New Chapters) ผ่านสินค้าทางการท่องเที่ยวด้านอาหารด้วย

การจัดกิจกรรม “Chef’s Talk ชวนฟังเรื่องเล่าจากเชฟ” ในครั้งนี้ สองเชฟชั้นนำจากร้านอาหารที่ได้รับคัดเลือกอยู่ใน MICHELIN Guide Book ได้แก่ เชฟชุมพล แจ้งไพร จากร้านอาหาร (R-HAAN) - ร้านมิชลิน 2 ดาว 4 ปีซ้อน และเชฟริค ดินเจน จากร้านจำปา – ร้านมิชลินดาวรักษ์โลก หรือ Michelin Green Star (Sustainable Gastronomy) ซึ่งเป็นประเภทรางวัลสำหรับร้านอาหารที่มีความโดดเด่นเรื่องคุณภาพร้านอาหาร ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Zero Food Waste) มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถึงแนวทางในการบ