ททท เติมเต็มGreen Season

ททท. เติมเต็ม Green Season ด้วย ตลาดศัยภาพ Middle East ที่มีอัตราเติบโตดีมาก 

เริ่มแล้วกับงาน Arabian Travel Market (ATM) 2024 งานส่งเสริมการขายขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก โดยในปี 2567 จะเป็นปีที่ 24 ที่ประเทศไทยเข้าร่วมงาน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์จัดแสดง Dubai World Trade Center เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โดยในวันนี้ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้รับเกียรติจากนางสาวนิภา นิรันดร์นุต กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ร่วมเป็นประธานในการตัดริบบิ้นเปิดคูหาประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ททท. และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา

โดยในปีนี้ ททท. ได้ดำเนินงานร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 64 หน่วยงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานเมื่อปี 2566 ซึ่งมีจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจภายในคูหาประเทศไทยเพิ่มขึ้น 18 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 39 แบ่งเป็น สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว 1 หน่วยงาน ผู้ประกอบการที่พัก 40 หน่วยงาน ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว (DMC) 11 หน่วยงาน ผู้ประกอบการธุรกิจเชิงสุขภาพและสปา 3 หน่วยงาน ธุรกิจอื่นๆ อาทิ สวนน้ำ ห้างสรรพสินค้า 9 หน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ประกอบกา