ทักษะ ออนไลน์

ทักษะออนไลน์สุด HOT กรมพัฒน์ เสิร์ฟอีก 5 หลักสูตรรับกระแสธุรกิจออนไลน์


อธิบดี “บุปผา”เผย แรงงานสนใจอบรมออนไลน์ ผ่านอบรมแล้วกว่า 4.4 หมื่นคน ขานรับนโยบายรมว.แรงงาน พิพัฒน์ รัชกิจประการ  เสิร์ฟอีก 5 หลักสูตร UpSkill แรงงานรับกระแสธุรกิจออนไลน์ 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจออนไลน์ได้รับความนิยมจากประชาชน เนื่องจากรูปแบบธุรกิจมีความยืดหยุ่นสูงมาก ค้าขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน หรือจัดตั้งเป็นสำนักงานก็สามารถสร้างรายได้ได้เช่นกัน เพื่อตอบรับกระแสดังกล่าว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงเพิ่มหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ที่เกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ลงในเว็บไซต์ www.dsd.go.th เมนู DSD Online Training อีก 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร Easy e-Commerce: Basic Digital Commerce อบรมเกี่ยวกับการเลือกช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสม การวางแผนการตลาด การจัดทำ Content การโฆษณาออนไลน์ การปฏิบัติตามกฎหมายและเรื่องภาษี 2) หลักสูตร Social Commerce for Business เน้นอบรมใช้ Social Media เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจวิเคราะห์ทำความเข้าใจองค์กรได้อย่างถูกต้องและเป็นประสิทธิภาพ 3) หลักสูตรก้าวสู่การเป็นนักขายออนไลน์ แนะนำเทคนิคและความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับการประกอบธุรกิจออนไลน์ 4) หลักสูตรก้าวสู่การเป็นนักการตลาดดิจิทัล เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างชาญฉลาด 5) หลักสูตรการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้ธุรกิจออนไลน์ เรียนรู้การบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหลักสูตรจะช่วยยกระดับทักษะ ความรู้ให้แก่ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่แบรนด์หรือธุรกิจ ตลอดจนมีความเข้าใจและป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจออนไลน์  ท่านที่สนใจสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ฟรี ภายใต้แนวคิด “เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน” 

นางสาวบุปผา กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา กรมมีบรรจุหลักสูตรที่สามารถฝึกอบรมออนไลน์ไว้บริการประชาชนแล้ว จำนวน 48 หลักสูตร ทั้งด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ ทักษะดิจิทัล หลักสูตรด้านช่างฝีมือ ตลอดจนหลักสูตรที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระและการบริการ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าฝึกอบรมและผ่านการฝึกพร้อมกับได้รับวุฒิบัตรแล้ว จำนวน 44,000 คน หลักสูตรที่มีผู้สนใจเข้าฝึกอบรม 5 อันดับ ได้แก่  (1)  เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Excel (2) เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Word (3) หลักสูตร Microsoft Excel ระดับกลาง (4) หลักสูตร Microsoft Word ระดับกลาง และ (5) ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ ระดับต้น

“ยอดตัวเลขของผู้ผ่านการอบรมการันตีได้ว่าการฝึกทักษะฝีมือผ่านระบบออนไลน์ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงพัฒนาหลักสูตรและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ บรรจุหลักสูตรที่ทันสมัยสามารถตอบโจทย์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ในเว็บไซต์ของกรมที่ www.dsd.go.th เลือกเมนู DSD Online Training  หรือ Onlinetraining.dsd.go.th ดังนั้นประชาชนสามารถเข้าไป shop หลักสูตรที่สนใจฝึกได้ตลอดเวลา เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น” อธิบดีกพร. กล่าวในท้ายสุด