ทำความสะอาดกูโบร์กลางเบตง

ชาวไทยมุสลิม ใน อ.เบตง จ.ยะลา ร่วมพัฒนาทำความสะอาดกูโบร์กลางเบตง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

วันนี้ (5 ธ.ค.66) ที่กูโบร์(สุสาน)กลางเบตง อ.เบตง จ.ยะลา  นายอุสมาน สาลัง ประธานกรรมการกูโบร์กลางเบตง  พร้อมกรรมการ นำชาวไทยมุสลิมใน อ.เบตง  ร่วมพัฒนาและทำความสะอาดในบริเวณ กูโบร์ กลางเมืองเบตง 

 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 5 ธันวาคม 2565เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และได้ร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

นายอุสมาน สาลัง ประธานกรรมการกูโบร์กลางเบตง  กล่าวว่า  ชาวไทยมุสลิมใน อ.เบตง ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ “โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” มาจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อให้ชาวไทยมุสลิม ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข แสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันพ่อแห่งชาติ”

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

Visitors: 244,861