ทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปี2567

นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ นำเสนอ”ทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปี2567”

ในการประชุมสัญจรสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ  ช่วงเสวนาสุดยอดผู้นำการท่องเที่ยว ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่ 

นับเป็นโอกาสอันดีที่ททท จะได้สื่อสารและสร้างความเข้าใจกับสมาชิกผู้ประกอบการจากสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือทั้ง17จังหวัด ให้รับทราบทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว พฤติกรรม และแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับ กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายทั้งตลาดในและตลาดต่างประเทศ รวมถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด BCGเพื่อนำไปปรับใช้และต่อยอดในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวต่อไป ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมงานเลี้ยงต้อนรับกว่า 500 ท่านจาก 245 องค์กร

 

 

Visitors: 346,748