ท่องเที่ยวและกีฬา

 คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายก ATTA และคุณอดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมฯ

ได้ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์การท่องเที่ยวไทย (FETTA) เข้าพบ เพื่อแสดงความยินดี กับ คุณเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาส เข้ารับตำแหน่งใหม่ในวันแรก ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถ.ราชดำเนินนอก