ท่าอากาศยานดอนเมือง

นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผดม. พร้อมด้วย น.ส.ณิชนันทน์ ยุ่นสมาน รดม.(สธ.) และ ร.อ.ปกป้อง สุวรรณโมฬี รดม.(ปก.)

ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับ นายศิษฏิวัชร  ชีวัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA), นายไพรัตน์ หานศรีสุข อุปนายกสมาคมฯ, ดร.อดิษฐ์  ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมฯ, คุณยุภดี ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการน้ำมันดอนเมืองและภูมิภาค, คุณนพดล มุสิกวาที รองผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการน้ำมันดอนเมืองและภูมิภาค, คุณพิชญ์ พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร, คุณตนัย สุจริตกุล ผู้จัดการแผนกองค์กรสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ 2567 และเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการร่วมงานในอนาคต ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารสำนักงาน ทดม.


 

 

 

Visitors: 244,859