ท่าเรือสวยที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าเรือราชินี

เปิดแล้ว!.ท่าเรือราชินี สวยขนาดใหน?

ถึงยกให้เป็นท่าเรือที่สวยที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยา

ท่าเรือราชินีเปิดให้บริการแล้ว ถือเป็นท่าเรือที่มีความสำคัญและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของระบบล้อ ราง เรือ โดยท่าเรือราชินีจะเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า MRTสนามไชย เป็นจุดเชื่อมการเดินทางเข้าสู่เมืองและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญและมีความเก่าแก่เชิงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานทั้งวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร โบสถ์ซางตาครู้ส กุฎีจีน ป้อมวิไชยประสิทธิ์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร มิวเซียมสยาม และปากคลองตลาด
 
Visitors: 244,878