นักท่องเที่ยวมาเลย์สิงคโปร์ แห่ซื้อ

ติดใจสะตอถิ่นเบตงนักท่องเที่ยวมาเลย์สิงคโปร์ แห่ซื้อติดมือกลับประเทศ

ยะลา - นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ ติดใจรสชาดสะตอท้องถิ่นเมืองเบตงแวะซื้อสะตอ ติดมือกลับบ้านไปรับประทาน ด้านแม่ค้าเผยปีนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ยอดขายดี ชาวมาเลย์ชอบซื้อกลับไปกินเพื่อเป็นยา

วันนี้ (30 มิ.ย.) ที่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา  บรรดาแม่ค้านำผลผลิตสะตอในพื้นที่มาวางจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ ได้เลือกซื้อกันจำนวนมาก มีทั้งแบบแกะเม็ดขายแบ่งเป็นถุง ถุงเล็กครึ่งกิโลกรัม 150 บาท ถุงใหญ่กิโลกรัมละ300 บาท โดยมีคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ ไปเลือกซื้อกันอย่างคึกคักก่อนกลับบ้าน   แม่ค้าขายสะตอ บอกว่า ช่วงนี้สะตอเริ่มมีผลผลิตออกมาตั้งแต่เปิดประเทศ ซึ่งปีนี้ผลผลิตสะตอออกมาเยอะ ชาวมาเลย์ชอบซื้อเพราะเขาบอกว่าเป็นยาเบาหวาน ความดัน เพราะสะตอมีรสขม เขาชอบกินมาก แต่กินมากก็ไม่ได้จะร้อนใน ซื้อไปกินเพื่อเป็นยา และมาเลย์บางคนชอบกินเปล่าก็มี คนหนึ่งซื้อกลับไปคนละ 3-4 กิโลกรัม   ส่วนร้านอาหารในมาเลเซียมักจะข้ามแดนมาซื้อ เพราะสะตอที่มาเลเซีย 2 ขีด 150 บาท ส่วนราคาที่เบตงสะตอแกะเม็ดแล้วกิโลกรัมละ 300 บาท เป็นฝัก ลูกสวยเม็ดใหญ่ กิโลกรัมละ 400-500 บาท สะตอเม็ดเล็กกิโลกรัมละ 300-350 บาท เป็นสะตอในท้องถิ่นของเบตงเลย โดยสะตอจะ มี 2 แบบ คือ สะตอข้าว และสะตอดาน สะตอดานเม็ดจะใหญ่ ส่วนสะตอข้าวเม็ดจะเล็ก รสชาติของสะตอดานออกรสขมนิดๆ และมีเผ็ดปนเล็กน้อย ส่วนสะตอข้าวรสชาติจะออกมันๆ และมีรสหวาน ขมไม่มาก ชาวมาเลย์นิยมซื้อสะตอข้าวของเบตง ส่วนร้