นักท่องเที่ยวมาเลย์เซียแห่เที่ยวสงกรานต์ยะลา

ยะลาเริ่มแล้วเทศกาลสงกรานต์นักท่องเที่ยวมาเลเซียแห่เข้าเริ่มใช้จ่าย   https://shorturl.asia/FVM3H

ในช่วงวันที่ 10-11 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันหยุดฮารีรายอ ทำให้นักท่องเที่ยวมาเลเซีย จะเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในวันที่ 12-13-14 เมษายน 2567อีกครั้ง ซึ่งยังเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งในปีนี้คาดว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา จะคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา จากการจองห้องพักที่เริ่มมีเข้ามาตอนนี้ ทำให้ห้องพักกว่า 6,000 ห้องถูกจองเต็มถึงวันที่ 15 เม.ย.


ขณะที่บรรยากาศก่อนเทศกาลสงกรานต์นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเริ่มเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นวันหยุดและเริ่มจับจ่ายตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เม.ย.ลากยาวจนเดินทางกลับในวันที่ 15 เม.ย.คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินกว่า 20 ล้านบาทในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลาโดยนักท่องเที่ยวเริ่มใช้จ่าย