นักศึกษาไทยในอิสราเอลเดินทางกลับถึงไทย

นักศึกษาที่ไปฝึกงานอิสราเอลเดินทางถึงยะลาแล้วนายอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ ครอบครัวต้อนรับอบอุ่น


ยะลา - นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ไปฝึกงานอิสราเอล เดินทางกลับถึงตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาแล้ว นายอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และ ครอบครัว ร่วมต้อนรับอบอุ่น 

วันนี้ (19 ต.ค.) นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง นายนายภูวิวัจน์ สลักคำ ปลัดอำเภอประจำตำบลอัยเยอร์เวง  นายซอลาฮุดดีน ยาญา. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง นายอดิศักดิ์ ยานยา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลอัยเยอร์เวง  เจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.อัยเยอร์เวง      ผบ.ร้อย ตชด  ผู้นำศาสนา และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกำนัน  ร่วมลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ครอบครัวนายอิมราน สอนฮุง อายุ 23 ปี อยู่บ้านเลขที่ 24/2 หมู่ที่ 1 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นนิสิตปี 3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ซึ่งได้เดินทางร่วมไปกับเพื่อนนิสิต ไปเรียนและฝึกทักษะด้านอาชีพที่เมืองอราวา ทางตอนใต้ของประเทศอิสราเอล เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา 

นายอิมราน  สอนฮุง  ซึ่งเป็น 1 ในกลุ่มนักศึกษาฝึกงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 30 คน ที่ได้เดินทางจากกรุงเทพฯ กลับมายังภูมิลำเนาที่ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา หลังทั้งหมดเดินทางไปฝึกงานทางด้านของเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งถือว่าประเทศอิสราเอลมีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก โดยทุกคนเดินทางกลับถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา จากนั้นได้เดินทางต่อมาจังหวัดนราธิวาสเพื่อเข้าไปวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ก่อนที่จะเดินทางกลับมายังจังหวัดยะลาซึ่งเป็นภูมิลำเนา

นายอิมราน  สอนฮุง  1 ในนักศึกษา กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ดำเนินการจัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานในประเทศอิสราเอล รวมทั้งหมด 240 คน โดยนักศึกษากลุ่มนี้เป็นรุ่นที่ 7 ซึ่งมีจำนวน 30 คน ซึ่งในแต่ละรุ่นต้องฝึกทักษะทางด้านการเกษตร เพื่อที่จะศึกษาถึงนวัตกรรมต่างๆ ที่ประเทศอิสราเอลใช้ ทั้งด้านการเกษตรและปศุสัตว์ แต่ละรุ่นนักศึกษาได้รับความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้ฝึกกับกลุ่มเกษตรกรและสัมผัสนวัตกรรมต่างๆ สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาและต่อยอดด้านการเกษตรให้ตนเองอย่างมาก

ด้าน นายอิมราน  สอนฮุง  1 ในนักศึกษา ไทย รุ่นที่ 7 จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ไปฝึกงานในประเทศอิสราเอลในครั้งนี้ เปิดเผยอีกว่า การเดินทางไปฝึกงานเป็นความสมัครใจของตนเอง เนื่องจากปัจจุบันตนเองศึกษาอยู่คณะวิทยาลัยเกษตร จึงอยากได้ประสบการณ์ตรงและเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติม ประกอบกับเป็นโอกาสในฝึกงานที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งนับจากเกิดสถานการณ์สงครามขึ้นตนเองและเพื่อนนักศึกษาทุกคนได้รับการดูแลอย่างดีจากทุกฝ่าย จนได้เดินทางกลับอย่างปลอดภัย

นายอิมราน  สอนฮุง  ได้กล่าวถึงสถานการณ์โดยรวมที่เกิดขึ้นในพื้นที่อิสราเอลว่า เหตุการณ์เกิดห่างจากพื้นที่ที่ฝึกงานประมาณ 170 กิโลเมตร โดยจุดที่นักศึกษาทุกคนฝึกงานถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุด ประชาชนหลายพื้นที่ต้องอพยพมาจุดนี้เพื่อความปลอดภัย ส่วนความรู้ด้านการเกษตรที่ได้มา จะเห็นได้ว่าพื้นที่อิสราเอลเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้ง แต่สามารถพัฒนาต่อยอดด้านการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง การเกษตรสำหรับประชากรในพื้นที่อิสราเอลสามารถที่จะทำได้ตลอดทั้งปี ถึงแม้จะขาดแคลนน้ำก็ตาม ซึ่งนั่นมีการใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ความรู้ติดตัวมาบ้าง 

ขณะที่ นางสาวรอหม๊ะ ยืดรา มารดานายอิมราน  สอนฮุง  หนึ่งในผู้ปกครองของนักศึกษา กล่าวว่า ขอขอบคุณ มนร. และทุกหน่วยงานที่ช่วยประสานงานพานักศึกษากลับไทยอย่างปลอดภัย จากเหตุการณ์ที่อิสราเอล พ่อแม่ทุกคนเป็นห่วงมาก อย่างไรก็ตาม นักศึกษาเล่าว่าที่อิสราเอลได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ แต่เพิ่งได้เรียนแค่ 2 เดือน เสียดายโอกาสและต้องการให้ มนร.จัดหาสถานที่ฝึกงานใหม่ต่อไป

สัมภาษณ์ นางสาวรอหม๊ะ  ยืดรา มารดาพูดไทยไม่ได้ (พี่สาวนายอิมราน  สอนฮุง  กล่าวแทนมารดา)...สัมภาษณ์  นายอิมราน  สอนฮุง  1 ในนักศึกษา ไทย รุ่นที่ 7 จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ไปฝึกงานในประเทศอิสราเอล

ข่าว...เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

Visitors: 89,056