นางสงกรานต์ 2566

นางสงกรานต์ ๒๕๖๖ : #กิมิทาเทวี 

13 เมษายน วันสงกรานต์ 

14 เมษายน วันมหาสงกรานต์ 

15 เมษายน วันเถลิงศก

16 เมษายน พ.ศ. 2566 

เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1385 

เวลา 20 นาฬิกา 12 นาที 24 วินาที

 

ในปีพุทธศักราช 2566

วันเสาร์    เป็น   วันธงชัย

วันพุธ       เป็น   วันอธิบดี

วันศุกร์     เป็น   วันอุบาทว์ 

และวันศุกร์ เป็น วันโลกาวินาศ

 

ปีเถาะ วันจันทร์ เป็นอธิบดีฝน 

บันดาลให้ฝนตก  500 ห่า 

ตกในโลกมนุษย์     50 ห่า 

ตกในมหาสมุทร   100 ห่า 

ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า 

ตกในเขาจักรวาล  200 ห่า 

นาคให้น้ำ 2 ตัว

 

เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 6 

ชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในภูมินา 

จะได้ 9 ส่วน เสีย 1 ส่วน 

 

ธัญญาหาร พลาหาร มัจฉมังษาหาร จะบริบูรณ์ อุดมสมบูรณ์ เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีปัถวี (ดิน) น้ำงามพอดี ทำนายว่า ในช่วงกลางปีฝนจะตก ดินอุดมสมบูรณ์

 

นางสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2566 

ชื่อ นางกิมิทาเทวี ทัดดอกจงกลนี ประดับด้วยบุษราคัม หรือพลอยสีเหลือง พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพิณ ภักษาหาร คือ กล้วยและน้ำ ประทับนั่งเหนือ มหิงสา หรือควายเป็นพาหนะ

 

#ประวัตินางสงกรานต์

 

นางสงกรานต์เป็นนางฟ้าที่อยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชหรือชั้นที่ 1 เป็นบุตรธิดาของท้าวกบิลพรหม รับหน้าที่รับและอัญเชิญศีรษะของบิดาแห่รอบเขาพระสุเมรุปีละ 1 ครั้ง ซึ่งตรงกับช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี

 

นางสงกรานต์มีทั้งหมด 7 องค์ โดยจะสลับทำหน้าที่รับศีรษะของบิดาตามวันที่ตรงกับวันสงกรานต์ ดังนี้

 

วันอาทิตย์ : นางสงกรานต์ทุงษะเทวี

วันจันทร์ : นางสงกรานต์โคราคะเทวี

วันอังคาร : นางสงกรานต์รากษสเทวี

วันพุธ : นางสงกรานต์มัณฑาเทวี

วันพฤหัสบดี : นางสงกรานต์กิริณีเทวี

วันศุกร์ : นางสงกรานต์กิมิทาเทวี

วันเสาร์ : นางสงกรานต์มโหธรเทวี

 

โหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวังได้ประกาศคำทำนาย ตามประเพณีดั้งเดิมในทุกปี จะมีการประกาศคำทำนายเกี่ยวกับบ้านเมือง 

 

นางสงกรานต์ ๒๕๖๖ : #กิมิทาเทวี

Visitors: 244,884