นายกรัฐมนตรีที่เบตง

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมสินค้าปลานิลสายน้ำไหลเบตงและปลาพลวงชมพูฮาลาบาลา สู่ GI ไทย

เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เดินทางมายังร้านอาหาร บ่อปลานิลสายน้ำไหล ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมสินค้า “ปลานิลสายน้ำไหลเบตง” และ “ปลาพลวงชมพูฮาลาบาลา” สู่ GI ไทย โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา อ.เบตง เมนูปลานิลน้ำไหลเบตง  ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดชายแดนใต้ “เที่ยวใต้ สุดใจ”  โดยมีเชฟชุมพล แจ้งไพร  เชฟอาหารไทยที่โด่งดังอันดับต้นในยุคนี้  ได้รังสรรค์เมนูผัดพริกขิงสมุนไพร และ ปลานิลสายน้ำไหลนิ่งมะนาวส้มจี๊ด ให้กลายเป็นเมนูระดับ MasterChef อย่างพิถีพิถัน โดยให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลสายน้ำไหลในพื้นที่เบตง ได้เรียนรู้วิธีการทำ อิเคะจิเมะ ที่ถูกต้อง หรือการปลิดชีพปลาให้ทรมานน้อยที่สุดและคงความสดของเนื้อปลาตามแบบฉบับภูมิปัญญาของชาวญี่ปุ่น โดยมีนายเศรษฐา ทวีส