นายกสมาคมทนายความ

ขออนุญาตแจ้งข่าวสารของสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย

คือว่า นายกโบ้ นรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ (นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย)ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

นายกนรินท์พงศ์แจ้งว่ายินดีให้ความช่วยเหลือกับทุกๆคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ