นายกฯ ที่กาญจนบุรี

นรม.พร้อมคณะรัฐมนตรี หารือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี ขับเคลื่อน Soft Power ตามนโยบายรัฐบาล สร้างรายได้ในพื้นที่อย่างยั่งยืน

วันนี้ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.30 น. นายเศรษฐา ทวีสิน  นายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสันติ ป่าหวาย  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสถานการณ์การค้าชายแดน ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ นายกฯ ย้ำต้องเข้มงวดเรื่องยาเสพติดเป็นพิเศษ การตรวจค้น เอ็กซเรย์ต้องเข้มข้น

จากนั้นคณะเดินทางไปยังวัดวังก์วิเวการาม (หลวงพ่ออุตตมะ) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี นายกรัฐมนตรีและคณะ กราบสักการะสังขารหลวงพ่ออุตตมะ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรี และนมัสการพระมหาสุชาติ สิริปญฺโญ ป.ธ.9. เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม และเจ้าคณะอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยเจ้าอาวาสได้ฝากนายกฯ ให้ช่วยสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้กับเยาวชนและชุมชน โดยเฉพาะการให้ความรู้กับเด็กในช่วงเวลาว่าง โดยนายกฯ รับทราบและพร้อมที่จะนำไปขยายผลปฏิบัติต่อไป 

ส่วนสถานการณ์การท่องเที่ยว อ. สังขละบุรีช่วง hight season ที่พักไม่เพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ จะมีการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยว เช่น การนั