นายกฯ ATTA

คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร


นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวนำทีมคณะกรรมการบริหารสมาคมๆเข้าพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัมฐเกาหลีประจำประเทศไทย ณสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่

 

 

Visitors: 244,856