นายอำเภอเบตง

นายอำเภอเบตงนำตรวจกระเช้าปีใหม่สร้างความมั่นใจผู้บริโภคได้กระเช้าปลอดภัยมีคุณภาพ

ยะลา-อำเภอเบตงร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเบตง โรงพยาบาลเบตง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตง ออกตรวจกระเช้าปีใหม่ ตามร้านค้า ในพื้นที่ สร้างความมั่นใจผู้บริโภคได้กระเช้าปลอดภัยมีคุณภาพ พร้อมแนะนำผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพมาจัดกระเช้าจำหน่าย

วันนี้ (20 ธ.ค.66) นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นายศุกฤตย์ ภคพงศ์พันธุ์ สาธารณสุขอำเภอเบตง นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง  โรงพยาบาลเบตง .และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตง ออกตรวจกระเช้าปีใหม่ ตามร้านค้า มินิมาร์ท และซุปเปอร์มาร์เก็ต ในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจผู้บริโภคได้กระเช้าปลอดภัยมีคุณภาพใกล้เทศกาลปีใหม่ พร้อมแนะนำผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพมาจัดกระเช้าจำหน่าย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าใหม่ ดี มีคุณภาพ และคุ้มราคา

นายศุกฤตย์ ภคพงศ์พันธุ์ สาธารณสุขอำเภอเบตง  เปิดเผยว่า ใกล้เทศกาลปีใหม่ ร้านค้าส่วนใหญ่จะนำผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่เพื่อจำหน่ายสาธารณสุขอำเภอเบตงจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ตาม ร้านค้า มินิมาร์ท และซุปเปอร์มาร์เก็ต  ในพื้นที่ พร้อมแนะนำวิธีการนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานมาจัดกระเช้าจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับกระเช้าที่ปลอดภัย สุขใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ

สำหรับการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ ผู้บริโภคควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหาร รายละเอียดของอาหารที่จัดรวมไว้ ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า โดยเมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากออก ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่ แต่หากจัดกระเช้าด้วยตนเอง ขอให้สังเกตผลิตภัณฑ์ว่าอยู่ในสภาพดี มีความแน่นหนา ไม่มีรอยรั่ว หรือบุบบู้บี้ และสังเกตฉลากผลิตภัณฑ์อาหารว่ามีเลข อย. และสังเกตวันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อนหรือหมดอายุ  จึงแนะนำให้ประชาชนเลือกซื้อกระเช้าของขวัญที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น  เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองแล้วว่ามีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมต่อสุขภาพ

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา  โทร.064-126-5593

 

 

 

 

 

Visitors: 244,862