น้ำใจชาวเบตงสู่มูโนะ

นายอำเภอเบตง เชิญชวนชาวเบตงรวมน้ำใจบริจาคสิ่งของ น้ำใจชาวเบตง สู่มูโนะ

ยะลา -นายอำเภอเบตง เชิญชวนชาวเบตงรวมน้ำใจบริจาคสิ่งของเพื่อพี่น้องชาวมูโนะ จากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิด บริจาคได้ที่ กิ่งกาชาดอำเภอเบตง   ” น้ำใจชาวเบตง สู่มูโนะ” 

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.66 ที่สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา  นายเอก  ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยนางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง  เปิดพักนายอำเภอ เพื่อรับน้ำใจชาวเบตง สู่มูโนะและขอเชิญชวนชาวอำเภอเบตงและอำเภอข้างเคียง รวมน้ำใจบริจาคสิ่งของ เพื่อพี่น้องชาวมูโนะ จังหวัดนราธิวาส จากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิด สามารถนำสิ่งของมาบริจาค ได้ที่สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ภายในบ้านนายอำเภอเบตง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายเอก  ยังอภัย ณ สงขลา  นายอำเภอเบตง  เปิดเผยว่า วันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอเบตง ร่วมกันให้กำลังใจและสนับสนุนบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อพี่น้องชาวมูโนะ จังหวัดนราธิวาส  จากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิด  โดยได้เปิดรับบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน เช่น ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ผ้าละหมาด ผ้าลองละหมาด ข้าวสารอาหารแห้ง ของสด และน้ำเปล่า เพื่อเข้าไปสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ โดยจะเปิดรับสิ่งของบริจาค ที่ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ทุกๆ วัน และจะมีรถนำสิ่งของบริจาคนำไปส่งให้พี่น้องชาวมูโนะ จังหวัดนราธิวาส ต่อไป

จากสถานการณ์ดังกล่าว พี่น้องชาวมูโนะ จังหวัดนราธิวาส ได้รับความเดือดร้อนกันอย่างมากและมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางรายบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังจนไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้อีกเลย  จึงขอเชิญชวนร่วมกันส่งกำลังใจและให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวมูโนะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่ง เป็นพ