บ้านแม่ต๋ำ

เหิรฟ้าดูโครงการหลวง...

การเดินทางขึ้นเหนือครั้งนี้ดูจะชุกละหุกไปหน่อยเพราะเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดมาหมาดๆไม่ทันไรก็ต้องขึ้นล่องอีกแล้วเป้าหมายคราวนี้คือเยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำ จ.ลำปางครับ

เราเดินทางไปกับซี130 เครื่องบินกองทัพอากาศ ขึ้นเครื่องที่บชน.6 ดอนเมืองในเวลาเช้าตรู่ ระหว่างทางวันนั้นทำเอาเครียดเลยทีเดียว รถติดยาวแท็กซี่มาส่งเกือบขึ้นเครื่องไม่ทัน ทำเอาเพื่อนนักข่าวบ่นอุบ เครื่องบินทหารไม่ไดนิ่มอย่างเครื่องบินโดยสาร จะขึ้นจะลงก็ทำเอาหัวโยกหัวกลอน แถมที่นั่งก็เป็นตาข่ายหันหน้าชนกัน เวลาเครื่องบินขึ้นจากรันเวย์ก็ส่งเสียงคำรามจนไอแอร์ฟุ้งกระจาย เรามาถึงสนามบินลำปางในอีก1ชั่วโมง แล้วต่อด้วยรถตู้มุ่งสู่โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำที่ ต.เสริมซ้ายอ.เสริมงามครับ ในอดีตที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่จ.ลำปางมีฐานะยากไร้ พื้นที่ทำกินน้อยส่วนใหญ่เป็นภูเขา ชอบรับจ้างตัดไม้ทำลายป่าเข้าป่าล่าสัตว์ พื้นดินก็ไร้คุณภาพปลูกพืชไม่ได้ผลประชาชนมีความเป็นอยู่ลำบากต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงมีพระราชดำริให้สร้างฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์เพื่อให้ประชาชนนำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง ฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำมีพื้นที่กว้างครับพื้นถูกแบ่งเป็นโชนๆเช่นโชนปลูกพืชก็จะมีแปลงสาธิตผักผลไม้ แต่ละแปลงก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแนะนำวิธีการปลูกเริ่มตั้งแต่การพรวนดินให้ปุ๋ยรด