ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว พุทธมณฑล

วันที่ 4/7/2566 เวลา 12.00 น.

ผู้ใหญ่วุฒิชัย จันทร์แสง พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กม.หมู่ที่ 4 คณะทำงาน 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอพุทธมณฑล มอบต้นกล้า ผักชนิดต่างๆ ต้นขนุน และต้นมะเกลือให้กับชาวบ้านเพื่อนำไปปลูก พร้อมกับข้าวสาร 1 ถุง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเลขที่ 38 หมู่ 4 ตำบลคลองโยง

พิกัด13.880660,100.286939

Visitors: 345,950