ประกวดขบวนรถพาเหรด งานสงกรานต์ ททท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศผลการตัดสินการประกวดขบวนรถพาเหรด 16 จังหวัด ในงาน MaHa SongKran World Water Festival  เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567

- รางวัลชนะเลิศ  คือ จังหวัดเลย

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท

- รองชนะเลิศอันดับ 1  คือ จังหวัดเชียงราย 

รองอันดับ1  ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท

- รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ จังหวัดลำปาง 

รองอันดับ2 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท

- รางวัลชมเชย  รางวัลละ 30,000 บาท ได้แก่

     จังหวัดหนองคาย

     จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับจังหวัดทั้ง 16 จังหวัด จะได้รับโล่เพื่อเป็นเกียรติ

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ