ประชันฝีมือแรงงาน WorldSkill Asia 2023 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ก.แรงงาน Up Skill เยาวชนไทย พร้อมประชันฝีมือแรงงาน WorldSkill Asia 2023 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

กระทรวงแรงงาน เตรียมส่งเยาวชนไทย 9 สุดยอดฝีมือระดับประเทศ ลงชิงชัยในเวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับเอเชีย ครั้งที่ 2 (WorldSkills Asia 2023) ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หวังแสดงศักยภาพด้านฝีมือแรงงานของไทยมีมาตรฐานสูง สร้างการยอมรับแก่นักลงทุน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีการคัดเลือกเพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีทักษะฝีมือ เพื่อก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกต่อไป ซึ่งการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้น คือการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับเอเชีย ครั้งที่ 2 หรือWorldSkills Asia 2023 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งประเทศเจ้าภาพกำหนดจัดแข่งขันทั้งหมด 20 สาขา และประเทศไทยเตรียมจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีนี้ จำนวน 8 สาขา 9 คน สาขาที่ส่งเข้าแข่งขันประกอบด้วย 1) สาขาการแต่งผม 2) สาขาเว็บดีไซน์ 3) สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น 4) สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 5) สาขากราฟิกดีไซน์ 6) สาขางานเชื่อม 7) สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี และ8) สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) 

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานเป็นเวทีที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่เยาวชน ได้แสดงศักยภาพด้านทักษะฝีมือ โดยการแข่งขันจะช่วยให้ผู้เข้าแข่งขันได้ฝึกฝนทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างตัวแทนผู้นำจากกลุ่มอุตสาหกรรม ของแต่ละประเทศ  ซึ่งความสำเร็จจากการแข่งขันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการฝึกทักษะฝีมือของผู้เข้าร่วมแข่งขัน นอกจากนี้ การการแข่งขันฝีมือแรงงานในแต่ละเวที ยังเป็นการจุดประกายแรงบันดาลใจในการเข้าสู่สายอาชีพที่ต้องใช้ทักษะและฝีมือให้แก่เยาวชนที่เข้าชมงานหรือติดตามข่าวสารการแข่งขันทักษะฝีมือ ตลอดจนผู้เข้าแข่งขันจะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต สอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและทักษะที่ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน “อย่างไรก็ตาม ผมขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ทั้ง 9 คน และประเทศไทยรอชมผลงาน  สุดท้ายก็ฝากให้คนไทยทุกคนร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนไทยที่จะไปเป็นตัวแทนของประเทศในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 2 ประเทศไทย ส่งเยาวชนไทยเข้าแข่งขันในครั้งแรก ซึ่งน้อง ๆ เยาวชนไทยทั้ง 9 คนผ่านการคัดเลือกจากเวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติมาแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในสถานประกอบกิจการ สถาบันการศึกษา และในหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินทั้งในเวทีระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติมาแล้ว ซึ่งครูผู้ทำหน้าที่ฝึกซ้อมจะนำแนวการแข่งขันในเวทีต่างๆ ของการแข่งขันในครั้งที่ผ่านมานำมาใช้เป็นแบบฝึกซ้อมและประเมินผลงานของเยาวชน เพื่อให้คำแนะนำในจุดที่มีผลคะแนนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ที่ผ่านมาเยาวชนและครูผู้ฝึกซ้อมมีความตั้งใจอย่างมาก ซึ่งหวังว่าตัวแทนประเทศไทยทั้ง 9 คน จะสามารถแสดงผลงานได้ดีต่อสายตาชาวต่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับได้ในเวทีนี้

 

Visitors: 345,950