ประชุมสมัชชาใหญ่แข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ

รมว.พิพัฒน์ มอบอธิบดีกรมพัฒน์บินลัดฟ้าไปเกาะมรกต ไอร์แลนด์ ร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ

 นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หัวหน้าคณะผู้แทน (Head of Delegate) พร้อมด้วย นางสาวพรรวี นาคพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนเทคนิค (Technical Delegate)และนางสาวเยาวลักษณ์ กงษี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ผู้ช่วยผู้แทนเทคนิค (Technical Delegate Assistant) เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (WorldSkills General Assembly) ระหว่างวันที่ 24 – 29 กันยายน 2566 ณ กรุงดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์  มติที่ประชุมโหวดให้สาธารณรัฐโครเอเชียเป็นเจ้าภาพแข่งขัน ครั้งที่ 48 ในปี 2568

 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า คณะผู้แทนไทยในนามของ WorldSkills Thailand ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ วันที่ 1 ซึ่งที่ประชุมได้ลงคะแนนเสียงรับรองให้มูลนิธิสาธารณะ KASEF ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์แห่ง สาธารณรัฐคีร์กีซ ให้เป็นสมาชิกใหม่ลำดับที่ 86 ขององค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ และที่ประชุมได้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดประชุมสมัชชาใหญ่องค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ประจำปี 2568 ซึ่งมีประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐคอสตาริกา สาธารณรัฐโครเอเชีย สาธารณรัฐโปรตุเกส และประเทศจาไมกา โดยสาธารณรัฐโครเอเชียได้รับผลคะแนนโหวตมากที่สุดจึงเป็นเจ้าภาพการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 48

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในหัวข้อการแข่งขันแห่งอนาคต (Competitions of the Future) ซึ่งผู้แทนทางการ (Official Delegate) และผู้แทนเทคนิค (Technical Delegate) ของประเทศไทยได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเชิงนโยบายให้แก่ WorldSkills ในการพัฒนาการแข่งขันฝีมือแรงงานให้สะท้อนภาพของโลกแห่งการทำงานในปัจจุบันและอนาคต ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมุ่งสู่การแข่งขันฝีมือแรงงานที่มีความยั่งยืน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานของศูนย์พัฒนามาตรฐานอาชีพขององค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (WSOSDC), WorldSkills Champions Trust, WorldSkills Expert Facualty  ในรอบปีที่ผ่านมา และรับทราบความคืบหน้าในการจัดการแข่งขัน WorldSkills Lyon 2024 และ WorldSkills Shanghai 2026 

ในการนี้ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เน้นย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการประชุม การสร้างเครือข่าย และการประสานความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อความร่วมมือด้านการแข่งขันและพัฒนาฝีมือแรงงานที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ไทยเตรียมจัดส่งเยาวชนไปคว้าชัยการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 47 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 10-15 กันยายน 2567 และการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ส่งไปแข่งขัน จำนวน 8 สาขา ได้แก่ 1. สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 2. สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม 3. สาขากราฟิกดีไซน์ 4. สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) 5. สาขาเทคโนโลยีเว็บ 6. สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี 7. สาขาระบบทำความเย็น และ 8. สาขาการแต่งผม ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าเยาวชนไทยจะสามารถทำผลงานได้ดีและคว้าเหรียญมาฝากพี่น้องชาวไทยอย่างแน่นอน  อธิบดีบุปผากล่าวทิ้งท้าย

Visitors: 345,950