ผู้ว่ายะลามอบนโยบาย

ผู้ว่าฯยะลา ลงพื้นที่อำเภอเบตงพบปะข้าราชการเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ และ ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย

วันนี้ 12 ต.ค.66 เวลา 14.00 น.  ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง  จ.ยะลา  นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาลงพื้นที่พบปะและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการครั้งแรก ให้กับส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ และ ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยเน้นย้ำบูรณาการขับเคลื่อนทุกมิติ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน  โดยมี พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา นายธราวุธ ช่วยเกิด ปลัดจังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง  ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม

 ทั้งนี้นายอำเภอเมืองเบตง ได้รายงานข้อมูลทั่วไปของอำเภอเมืองเบตง และการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ประเด็นปัญหาความเดือดร้อนที่เป็นอุปสรรคส่งผลต่อพื้นที่  ด้านการท่องเที่ยว   การพัฒนาพื้นที่เขตเมือง นอกเมือง   พัฒนาสิ่งก่อสร้างสิ่งจำเป็นในการรองรับการท่องเที่ยว  การขอรับความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนพี่น้องประชาชนอุทกภัย  ผลการปฏิบัติงานในมิติด้านความมั่นคง จากนั้นได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน                                                            

นอกจากนี้ นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เปิดเผยว่า วันนี้ เป็นครั้งที่ 2 ในการเดินทางมาพบปะกับทีมอำเภอเบตง  เรื่องแรกก็มาแนะนำตัวให้ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตลอดจนหัวหน้าส่วนได้รู้จักผู้ว่าฯ  และจะมาซักซ้อมความเข้าใ