ผู้ว่ายะลามอบนโยบาย

ผู้ว่าฯยะลา ลงพื้นที่อำเภอเบตงพบปะข้าราชการเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ และ ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย

วันนี้ 12 ต.ค.66 เวลา 14.00 น.  ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง  จ.ยะลา  นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาลงพื้นที่พบปะและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการครั้งแรก ให้กับส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ และ ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยเน้นย้ำบูรณาการขับเคลื่อนทุกมิติ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน  โดยมี พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา นายธราวุธ ช่วยเกิด ปลัดจังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง  ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม

 ทั้งนี้นายอำเภอเมืองเบตง ได้รายงานข้อมูลทั่วไปของอำเภอเมืองเบตง และการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ประเด็นปัญหาความเดือดร้อนที่เป็นอุปสรรคส่งผลต่อพื้นที่  ด้านการท่องเที่ยว   การพัฒนาพื้นที่เขตเมือง นอกเมือง   พัฒนาสิ่งก่อสร้างสิ่งจำเป็นในการรองรับการท่องเที่ยว  การขอรับความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนพี่น้องประชาชนอุทกภัย  ผลการปฏิบัติงานในมิติด้านความมั่นคง จากนั้นได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน                                                            

นอกจากนี้ นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เปิดเผยว่า วันนี้ เป็นครั้งที่ 2 ในการเดินทางมาพบปะกับทีมอำเภอเบตง  เรื่องแรกก็มาแนะนำตัวให้ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตลอดจนหัวหน้าส่วนได้รู้จักผู้ว่าฯ  และจะมาซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติข้อราชการ ของทีมอำเภอ โดยขณะนี้ นั้น รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย รวมถึงกระทรวงอื่นๆ มีนโยบายอย่างไร ในการที่จะนำลงมาขับเคลื่อนในพื้นที่ ซึ่งเป็น 3 เรื่องสำคัญในวันนี้ คิดว่าคงจะได้นำแนวทางของรัฐบาล มาร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อที่จะสร้างความสุข บำบัดทุกข์บำรุงสุข บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชน อ.เบตง จ.ยะลา  ต่อไป

             ส่วนมิติความมั่นคง ก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพูดคุยแล้ว ถือว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะฉะนั้น ถ้าพี่น้องประชาชนไม่มีความปลอดภัยเราก็ไม่สามารถขับเคลื่อนงานอื่นๆให้ประสบความสำเร็จได้ สิ่งสำคัญคือนายอำเภอต้องควบคุมพื้นที่ให้ได้ หมายความว่าความเข้มแข็งของกองกำลังของพวกเราไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ต้องทำงานประสานร่วมมือกัน โดยเฉพาะเรื่องการข่าวถ้าการข่าวเราดีสามารถที่จะป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุ  ความเข้มแข็ง ความพร้อมของหน่วย ตรงนี้สำคัญมาก ทุกหน่วยก็ได้รับทราบและก็จะร่วมกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุด 

           ในส่วนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกของทางทีมท่านนายอำเภอ ตรงนี้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นคนพื้นที่ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องรู้เรื่อง ที่เกิดในตำบล หมู่บ้าน นั้น  ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด ความมั่นคง อาชีพ การประชาสงเคราะห์ ต้องทราบ  ก็ได้ให้แนวทางปฏิบัติหากไปพบเจอปัญหาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องใดก็ให้ส่งข่าวมา   ทางจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ก็จะได้เข้าไปช่วยหนุนเสริมในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้คลายความทุกข์ของพี่น้องประชาชน ผมยังให้ความสำคัญกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นคนของประชาชนในพื้นที่และรู้ทุกปัญหา ตรงนี้ก็จะไปเยี่ยมพบปะพูดคุยสานสัมพันธ์ และลงไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนต่อไป

นอกจากนี้ยังเปิดจุดรับลงทะเบียนสำหรับให้ผู้ครอบครองอาวุธปืน แบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนได้มาลงทะเบียน ตามมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนของกระทรวงมหาดไทยโดยในวันนี้มีผู้นำอาวุธปืนและแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนมาลงทะเบียนจำนวน 23 กระบอก

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

Visitors: 244,885