ฝึกอาชีพชาวบ้านมูโนะ

รมว.สุชาติ สั่งกรมพัฒน์ช่วยชาวบ้านมูโนะ ฝึกทักษะอาชีพสร้างรายได้ฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ

รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านมูโนะต่อเนื่อง หลังประสบเหตุโกดังเก็บพลุระเบิด จัดคอร์สพิเศษส่งเสริมด้านอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัว

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ระเบิดของโกดังเก็บพลุ ที่ตลาดมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว ซึ่งในการฟื้นฟูในระยะต่อไปเพื่อให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ต้องให้ชาวบ้านมีอาชีพและรายได้ ดังนั้นจำเป็นต้องให้มีทักษะ ความรู้ในด้านการประกอบอาชีพ จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพให้แก่ชาวบ้านมูโนะ ให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง สามารถดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายงานว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25  นราธิวาส ได้เร่งจัดฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่ชาวบ้านใน 4 หลักสูตร ได้แก่ ช่างตัดผมบุรุษ การประกอบอาหารและขนมเพื่อการประกอบอาชีพ ช่างเชื่อมไฟฟ้า และช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้รับการฝึกทั้งสิ้น 59 คน ทั้ง 4 หลักสูตรที่สามารถนำไปประกอบอาชีพส่วนตัวและสามารถสร้างรายได้ ได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมไปพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัยเพิ่มเติมอีกด้วย

ด้านของนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ในการฝึกอาชีพนั้น มีประชาชนแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอาชีพรวมทั้งสิ้น 63 คน หลักสูตรที่สนใจฝึกอบรม อาทิ การประกอบอาหารว่าง ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ช่างตัดผมบุรุษ ช่างไม้ก่อสร้าง ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างเชื่อมไฟฟ้า และการขายสินค้าออนไลน์  ซึ่งสพร.25 นราธิวาส ได้วางแผนดำเนินการจัดฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตราแล้ว โดยกรมได้ปรับแผนและจัดสรรงบประมาณในการฝึกทักษะอาชีพให้ สพร. 25 นราธิวาสไปดำเนินการ ที่ผ่านมา สพร.25 นราธิวาส ได้จัดเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมที่พักอาศัยให้แก่ชาวบ้าน รวมแล้ว 8 หลังคาเรือน เป็นการซ่อมแซมหลังคาบ้านและซ่อมระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ ได้นำผู้รับการฝึกช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ไปเดินสายไฟฟ้าให้กับมัสยิดรูรูลบาล  ซึ่งเป็นสถานที่ดูแลเด็กเล็กประจำตำบลมูโนะอีกด้วย อีกทั้งได้รับรายงานจากผู้อำนวยการ สพร. 25 นราธิวาสด้วยว่า ในการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ 3 จังหวัด (นราธิวาส ยะลาและปัตตานี) เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแก่ผู้ประสบภัย โดยสพร.25 นราธิวาส ได้นำเสนอโครงการพัฒนาทักษะฝีมือ สร้างงาน สร้างรายได้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ในการช่วยเหลือด้านทักษะฝีมือ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ซึ่งกรมจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการฝึกอาชีพให้เพิ่มเติมด้วย

Visitors: 345,949