พญาเหยียบเมือง

พญาเหยียบเมืองอำเภอเบตงจัดการประชุมเตรียมรับเสด็จ องค์รัชทายาท ที่ 3 แห่งรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
ยะลา -อำเภอเบตงจัดการประชุมเตรียมรับเสด็จ องค์รัชทายาท ที่ 3 แห่งรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
ซึ่งกำหนดเสด็จเยือนอำเภอเบตงในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567
เมื่อวันที่ 19 ก.พ.67 ที่ห้องประชุมไกรลาสที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา  พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  เป็นประธานการประชุม  เตรียมการรับเสด็จ ราจาอิสกันดาร์ ซุลการ์นาอิน องค์รัชทายาท ที่ 3 แห่งรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ซึ่งกำหนดเสด็จเยือนอำเภอเบตงในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567  โดยมีนายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเบตง หัวหน้าสำนักจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยกำลัง  ฝ่ายปกครอง ผู้แทนจากหน่วยงานด่านศุลกากรมาเลเซีย  หน่วยงานสันติบาล รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุม 
  พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  กล่าวว่า อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย มีความสัมพันธ์กันมาช้านาน ดังนั้น การเสด็จมาขององค์รัชทายาท ในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญระหว่างของทั้ง 2 ประเทศ ทั้งในด้านการกระชับความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างรัฐเปรัคกับอำเภอเบตง ในฐานะเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน และมีความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆ ของทั้งสองประเทศ
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา