พรรคประชาธิปัตย์

ประชาธิปัตย์” เปิด 16 นโยบาย ดันอากาศสะอาด 

นโยบายการเกษตร

1. ประกันรายได้ จ่ายเงินส่วนต่าง ข้าว มัน ยาง ปาล์ม ข้าวโพด

2. ชาวนารับ 30,000 บาทต่อครัวเรือน โดยเกษตรกรที่ปลูกข้าว มีอยู่ประมาณ 4.7 - 4.8 ล้านครัวเรือน

นโยบายสวัสดิการ

3. ธนาคารหมู่บ้าน-ชุมชน แห่งละ 2 ล้านบาท

4. ชมรมผู้สูงอายุรับ 30,000 บาท ทุกหมู่บ้าน-ชุมชน  ปัจจุบันประเทศไทยมีชมรมผู้สูงอายุที่จดทะเบียนอยู่ประมาณ 30,000 ชมรม

5. ปลดล็อค กบข. กองทุกเลี้ยงชีพให้ซื้อบ้านได้ สมาชิกทั้ง 2 กองทุนสามารถนำเงินส่วนหนึ่งมาซื้อบ้าน หรือนำมาลดหนี้บ้าน  ซึ่งจะช่วยทั้งข้าราชการและผู้ที่ทำประกันสังคม รวมไปถึงผู้ใช้แรงงาน

นโยบายการศึกษา

6. อินเตอร์เน็ตฟรี 1 ล้านจุด ทุกหมู่บ้าน ทุกห้องเรียน  ซึ่งทุกหมู่บ้าน หมายถึงชุมชนในเขตเมือง เขตเทศบาล เขตหน่วยการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งในพื้นที่ชุมชนของกรุงเทพมหานครด้วย

7. เรียนฟรีถึงปริญญาตรี สาขาที่ตลาดต้องการ  จากการสำรวจของ อว. พบว่ามีสาขาที่ตลาดต้องการ มีอยู่อย่างน้อยจำนวน 1.8 แสนคน ประมาณ 12 สาขาสำคัญ

นโยบายสาธารณะสุข

8. ฟรีนมโรงเรียน 365 วัน  เป็นการพัฒนาเด็ก และที่สำคัญคือการให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคนม สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคนมให้กับเด็กไทย หลังจากที่ได้ทำมาแล้ว 280 วัน

9. ตรวจสุขภาพฟรี รักษาฟรี ใช้บัตรประชาชนใบเดียว  ถือเป็นการต่อยอดนโยบายเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ทำมาตั้งแต่อดีต

นโยบายเศรษฐกิจ และการเกษตร

10. SME ต้องมีแต้มต่อ 3 แสนล้าน  ตั้งกองทุน 300,000 ล้านบาท เพื่อให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงิน แหล่งทุน สำหรับนำมาขยายกิจการ

11. ออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลงภายใน 4 ปี  ให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน และอยู่ในที่รกร้างว่างเปล่า

12. ออกกรรมสิทธิ์ทำกินให้ผู้ทำกินในที่ดินของรัฐ

13. ประมงท้องถิ่นรับ 100,000 บาททุกปี  ประมงท้องถิ่นทั้ง 2,800 กลุ่ม จะได้รับจัดสรรงบประมาณ กลุ่มละ 100,000 บาทต่อปี ทุกกลุ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้มีความเข้มแข็งในตัวเอง หล

14. ปลดล็อคประมงพาณิชย์ภายใต้ IUU  หลังจากพี่น้องชาวประมงได้ร้องเรียนว่ามีความเดือดร้อน ซึ่งการปลดล็อค จะต้องอยู่ภายใต้ IUU กับนานาประเทศ

15. 3 ล้านบาทต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่  เกษตรแปลงใหญ่ในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 10,000 แปลง มีเกษตรกรเข้าร่วม 5 แสนราย ในพื้นที่กว่า 8 ล้านไร่ เป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ ลดต้นทุน เป็นการร่วมกันใช้เทคโนโลยี

16. ค่าตอบแทน อกม. 1,000 บาท/เดือน  ให้กระทรวงเกษตรฯ มี “อาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน” ไปช่วยดูข้อมูล และประสานงานในระดับหมู่บ้าน และครัวเรือนที่ทำการเกษตร

ทีมยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์  ยังได้เปิดตัว “นโยบายกรุงเทพ” ดันกฏหมายสะอาด 16 เขตชั้นใน ทั้งเรื่อง ฝุ่น PM 2.5 เรื่อง กรุงเทพฯ ต้องไม่จม