พรรคพลัธรรมใหม่

 

พรรคพลังธรรมใหม่

 .....นโยบายข้อ 10....

 "ผันน้ำ โขง เลย ชีมูล ในระบบท่อ ส่งสู่ภาคอีสาน 20 จังหวัด"

"พรรคพลังธรรมใหม่"

เบอร์ 27 บัตรสีเขียวเบอร์เดียวทั้งประเทศ

     ............................

พรรคพลังธรรมใหม่ โดยนายแพทย์ ระวี  มาศฉมาดล บัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์พรรคพลังธรรมใหม่

  บัตรสีเขียวเบอร์เดียวทั้งประเทศเบอร์ 27

      .................

>ติดตามรายการ

"เกาะติดสภาตามดูผู้แทน" กับ

 อ.วิชิต ดิษฐประสพ

มือถือ ID Line 064-516 6794

 เกาะติด.นโยบายพรรคพลังธรรมใหม่ 10 ข้อ. ก่อนวันเลือกตั้ง

    ..........................

นโยบายพรรคพลังธรรมใหม่

ข้อ 10 

โครงการเกษตรกรหมดหนี้ อีสานมีน้ำใช้ด้วย โขง เลย ชี มูล

       ...................

...ผลิตและดำเนินรายการ โดย 

      อ.วิชิต ดิษฐประสพ

คณะทำงานพรรคพลังธรรมใหม่

สมาชิกพรรคพลังธรรมใหม่

 เลขที่สมาชิก 2566/04-00074

       ................

ผลิต.วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

 

Visitors: 346,748