พรรครวมไทยสร้างชาติ ต่อ

ทนาย เสถืยรพงศ์ เที่ยงตรง        เบอร์ 2 เขต 6 จังหวัดชัยภูมิ      (อำเภอภูเขียว_บ้านแท่น)           พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขต6 ชัยภูมิ เบอร์  2  

ขอลุยวันสุดท้าย 

 

Visitors: 343,710