พัฒนาทักษะแรงงาน

รมว.สุชาติ มอบกรมพัฒน์ ผนึกกำลัง สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า พัฒนาทักษะแรงงาน ฝึกจบทำงานทันที

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและโตโยต้า พัฒนาทักษะแรงงาน  ส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกอบรม บรรจุเข้าทำงานทันที

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กับ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย กับ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน (จังหวัดอำนาจเจริญ) และวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี เพื่อร่วมกันสร้างกำลังแรงงานให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ พร้อมทั้งส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ และช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ รวมทั้งสิ้น 35 คนให้แก่สถานประกอบกิจการเพื่อเข้าทำงาน โดยนางสาวบุปผา กล่าวหลังจากเป็นประธานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานทุกกลุ่ม ซึ่งในวันนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความยินดียิ่งที่ได้ร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน และวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ในการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานและส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 15 คน ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 คน เข้าทำงานกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 21 คน เข้าทำงานกับบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอขอบคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมทั้ง 35 คนด้วย

ด้านนายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย กล่าวเสริมว่า ทางสมาคมมีความยินดียิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการฝึก สนับสนุนวิทยากร วัสดุฝึกและทักษะสำคัญที่ใช้ในการทำงาน รวมถึงให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ภูมิใจที่ได้ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีศักยภาพ มีงานทำ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

นายนโภช  แซ่อุ่ย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า กล่าวว่า สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 21 คน จะได้เข้าทำงานกับ บริษัท โตโยต้าวัน จำกัด ในตำแหน่ง ช่างสีรถยนต์จะได้รับค่าตอบแทนเริ่มต้นที่ 12,000 – 15,000 บาทต่อเดือน มีสวัสดิการ ที่พัก มีเบี้ยขยัน ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด ทางศูนย์ฯ ฝึกอบรมโตโยต้ามีความพร้อมของสถานที่ วิทยากร และอุปกรณ์การฝึกอบรมซึ่งมีความยินดียิ่งกับความร่วมมือดังกล่าว

Visitors: 343,711