พัทยา แอรเวย์ พัทยา กรุ๊ป

พัทยากรุ๊ป เดินหน้าประกาศเปิดตัวสายการบิน “พัทยา แอร์เวย์” 

เผยแผนเตรียมพร้อมให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ไตรมาส 4/67