พัทยา แอรเวย์ พัทยา กรุ๊ป

พัทยากรุ๊ป เดินหน้าประกาศเปิดตัวสายการบิน “พัทยา แอร์เวย์” 

เผยแผนเตรียมพร้อมให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ไตรมาส 4/67

กลุ่มบริษัทพัทยา ผู้ดำเนินธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมการบินมาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เปิดตัว สายการบิน พัทยา แอร์เวย์ (PATTAYA Airways) สำหรับให้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ สอดรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในภูมิภาค โดยสายการบิน พัทยา แอร์เวย์ นำโดย นายทศพร อสุนีย์ ประธานบริหารกลุ่มบริษัทพัทยาและนายณัฏฐน์ บุณยวิชญ์กานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้ารับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายการเดินอากาศ(Air Operating License - AOL) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 และมีแผนเริ่มทำการบินในไตรมาสที่ 4ปี 2567 

นายทศพร อสุนีย์ ประธานบริหารกลุ่มบริษัทพัทยา กล่าวว่า “เนื่องจากกลุ่มบริษัทพัทยาของเราส่วนใหญ่ ดำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า ปัจจุบันมีการขยายตัวหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง ภาคธุรกิจเริ่มกลับมาและมีความต้องการการขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และปัจจุบันก็ยังมีดีมานด์ด้านการขนส่งมากกว่าซัพพลาย เราจึงมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการเริ่มต้นธุรกิจสายการบิน โดยใช้ชื่อว่า ‘พัทยา แอร์เวย์’ ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพื่อรองรับการขยายตัวและตอบสนองความต้องการในการขนส่งสินค้าทางอากาศโดยเน้นที่กลุ่มลูกค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก และขยายไปตามภูมิภาคอื่นๆ ตามแผนธุรกิจในอนาคตต่อไป”

โดยสายการบิน พัทยา แอร์เวย์ เป็นสายการบินที่ให้บริการการขนส่งทางอากาศอย่างเต็มรูปแบบ โดยยึดถือความปลอดภัยทั้งทางด้านการบิน บุคลากร และความรวดเร็วในการรับส่งสินค้าเป็นหลัก ซึ่งให้บริการในเส้นทางบินระหว่างประเทศในลักษณะการจับมือกับคู่ค้าพันธมิตร B2B ที่ได้ลงนามทำการค้าร่วมกัน และยังมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการเพิ่มเส้นทางบินไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ด้วยการใช้เครื่องบินในการบรรทุก ATR72 Series และยังมีความได้เปรียบจากธุรกิจต่อเนื่องของบริษัทในเครือพัทยากรุ๊ปทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการภาคพื้น การตลาดในด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีปริมาณน้ำหนักในการขนส่ง เป็นอันดับ1 ในประเทศไทย รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากความชำนาญของบริษัทในเครือที่ได้ออกแบบระบบที่ทันสมัยที่ใช้ในสายการบินและสนามบินซึ่งมีความเชี่ยวชาญอย่างมาก จึงมั่นใจได้ว่าสายการบินฯ มีความสามารถในปฏิบัติการด้านการบินในทุกด้านได้อย่างยั่งยืน

โดยบริษัทฯ ยังมีแผนขยายฝูงบินในปีที่ 3-5 (พ.ศ. 2569-2571) อีกจำนวน 3 ลำ เพื่อรองรับตลาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตในตลาดธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่ยังคงมีแนวโน้มที่สูงและเป็นธุรกิจสมัยใหม่ และตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้นำการให้บริการขนสินค้าทางอากาศที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงธุรกิจในภูมิภาคและระหว่างประเทศ

Pattaya Group Announces Launch of "PATTAYA Airways" Unveils Plans to Commence Air Cargo Services in Q4 2024

PATTAYA Group, a well-known and established entity in the aviation industry, has launched "PATTAYA Airways" to cater to international air cargo services. This move aligns with the growth trends in the logistics and e-commerce sectors, ensuring the provision of contemporary and efficient air transport in the region. The airline is led by Mr. Tosaporn Asunee, Chairman of the PATTAYA Group, and Mr. Nat Boonyavichkanont, Chief Executive Officer. They received the Air Operating License (AOL) from the Civil Aviation Authority of Thailand on September 18, 2023, and plan to commence operations in the fourth quarter of 2024.

Mr. Tosaporn Asunee stated, "Given our primary focus on the aviation sector, both passenger and cargo, we see a rising demand for air transportation services as the post-Covid situation stabilizes. The industry is bouncing back, and the demand is increasing rapidly. Currently, demand outpaces supply. Recognizing this opportunity for expansion, we decided to venture into the airline business with 'PATTAYA Airways' primarily targeting international customers in the Asian region, with plans to expand into other regions in the foreseeable future."

PATTAYA Airways prides itself on offering a comprehensive air transport service, with a strong focus on safety - be it aviation, personnel, or timely delivery. Their international routes are a result of collaborations with B2B partners. Moreover, the airline has set its sights on expanding to ASEAN countries, using the ATR72 Series aircraft. With the backing of the PATTAYA Group's extensive operations, which include top-tier air freight services in Thailand and innovative technologies from expert subsidiaries, PATTAYA Airways is confident in its enduring aviation capabilities.

The company also plans to expand its fleet by adding three more aircraft between 2026-2028 to meet the growing demand stemming from the continuously booming e-commerce sector. They aspire to be leaders in providing quality air cargo services, connecting businesses across regions and internationally. 

 #PATTAYAAirways #NEXTtoBEYOND #PATTAYAGroup #Caat

ติดตามข่าวสาร 

FACEBOOK Page: https://www.facebook.com/pattayaairways?mibextid=b06tZ0

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/pattaya-

instagram : https://instagram.com/pattayaairways?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

Visitors: 100,349