พาณิชย์ยะลาจัดคาราวาน

พาณิชย์ยะลาจัดคาราวาน พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนชาวเบตงรับเดือนรอมฎอน

ยะลา-สำนักงานพาณิชย์ยะลา จัดคาราวาน พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ครั้งที่ 2 ต้อนรับเดือนรอมฎอน ขนสินค้ามาลดราคาหลายรายการ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ที่บริเวณด้านหน้ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 อ.เบตง  จ.ยะลา นางผุสสดี จ๋ายเจริญ พาณิชย์จังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการ ได้โครงการ “พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2566 (งวดที่ 2) ภายใต้ชื่อ“พาณิชย์On Tour ลดราคา ทั่วไทย Lot 21 (ภูมิภาค)” เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนในพื้นที่อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นการบรรเทาและลดภาระค่าครองชีพประชาชนที่ขณะนี้สินค้ามีแนวโน้มที่จะปรับราคาสูงขึ้น

เนื่องจากผลกระทบราคาพลังงานที่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภค บริโภค อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอยู่ในช่วงเดือนรอมฎอนเทศกาลถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยนับถือศาสนาอิสลาม ที่จะต้องประกอบศาสนกิจสำคัญในช่วงเดือนรอมฎอนดังกล่าว ดังนั้นพาณิชย์ยะลา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการในงวดที่ 1 ที่ดำเนินการไปแล้วในช่วงระหว่าง เดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2565 และในงวดนี้จะดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

นางผุสสดี จ๋ายเจริญ พาณิชย์จังหวัดยะลา กล่าวว่า กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ ได้กำหนดไว้ครอบคลุม 8 อำเภอ ผ่านจุดจำหน่าย จำนวน 8 จุด/วัน รวม 120 จุดๆ ละ 2 วัน จำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น โดยคำนึงถึงความสะดวกสะอาด ปลอดภัย ภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) และการเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาจับจ่ายซื้อหาสินค้าและเกิดประโยชน์ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการในการบรรเทาลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างแท้จริง โดยสินค้าที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 80 กว่ารายการ ทั้งอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งลดราคาสูงสุดถึง 50%

สำหรับสินค้าที่ลดราคาเป็นพิเศษ มี 3 รายการและเป็นไฮไลท์ในครั้งนี้ ได้แก่ ไข่ไก่เบอร์ 2 จำหน่ายราคาพิเศษ แผงละ 70บาท จากราคาปกติ 120 บาท  น่องไก่ติดสะโพก จำหน่ายราคาพิเศษ ราคากิโลกรัมละ50 บาท จากราคาปกติ 80 บาท  น้ำตาลทรายขาว ขนาด 1 กิโลกรัม จำหน่ายราคาพิเศษ ถุงละ 20 บาท จากราคาปกติ 26 บาท ลดต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไป ทั้งนี้ คาดว่าตลอดโครงการฯ จะช่วยให้ประชาชนชาวอ.เบตง จ.ยะลา สามารถลดภาระค่าครองชีพประชา