พิพัฒน์ หนุน Soft power ดันรายได้ท่องเที่ยว 25% จีดีพี

“พิพัฒน์” วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน Soft Power ด้วยการท่องเที่ยว คัดวัฒนธรรมไทยที่ทรงพลัง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จี้ทุกภาคส่วนติดกระดุมเม็ดแรกให้ตรงกัน ร่วมผลักดันมิติด้านการท่องเที่ยว ยกระดับ Soft Power ไทยให้สูงขึ้น หวัง 5 ปีนี้ รายได้ท่องเที่ยวคิดเป็น 25% ของจีดีพี

ปัจจุบันผลการจัดอันดับ Soft Power Index 2023 พบว่า Soft Power ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 41 ของโลก จากอันดับดังกล่าว ยังเห็นโอกาสอีกมากในการเติมเต็มการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่อันดับที่สูงขึ้น โดยใช้การท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือในการสร้าง Soft Power และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในงานสัมมนาอนาคตประเทศไทย Soft power ขับเคลื่อนประเทศ? ซึ่งจัดโดยสำนักงานข่าวเครือเนชั่น ว่า ความเข้าใจเรื่อง Soft Power ของแต่ละคนมีหลายมิติที่แตกต่างกัน รัฐ-เอกชนก็คิดต่างกัน แต่สิ่งที่เราต้องทำคือการร่วมกันผลักดัน Soft power ที่ยังไม่ทรงพลัง ทำให้คุณค่าที่มีอยู่ ผลักดันเพื่อทำให้กลายเป็น Soft power ที่ทรงพลัง เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่เราต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ตรงกัน

ในส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวฯ เราจะคัดเลือก Soft power ที่ทรงพลัง คือเป็นพลังทางวัฒนธรรมที่เป็นธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ระเบิดจากข้างใน เช่น มวยไทย อาหารไทย ผลไม้ไทย วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน Soft power ด้วยการท่องเที่ยว โดยปรับปรุงพัฒนา สร้างการรับรู้ สร้างภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดมูลค่าสูงสุดสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ และคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งรัฐและผู้ประกอบการ

โดยการลงทุนด้าน Soft power ของไทย ยังน้อยกว่าประเทศเกาหลี ที่เขากล้าลงทุนทั้งเรื่องซีรีย์ อาหาร และฟิล์ม ซึ่งคิดว่าหลังจากนี้ไทยก็ควรจะผลักดัน Soft power ที่ทรงพลัง ทำให้เกิดการลงทุนที่มีความเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้น ถึงเวลาที่ภาครัฐในทุกกระทรวงควรต้องตั้งงบประมาณในการผลักดัน Soft power อย่างแท้จริง

เช่น วันนี้มวยไทย เป็น Soft power ที่แท้จริงแล้ว เพราะมวยไทยมีองค์ประกอบในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ วันนี้เราส่งครูมวยไป 146 ประเทศ มีเกือบ 2 หมื่นค่ายมวย เราผลิตอุปกรณ์กีฬามวย ผลิตส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆกับมวยไทย

ขณะที่กระแสนิยมชั่วคราว เช่น ลิซ่า สวมชฎา นักท่องเที่ยวจีนแต่งชุดนักเรียนมาถ่ายรูปในไทย หรือมิลลิ กินข้าวเหนียวมะม่วงในระหว่างแสดงคอนเสิร์ต ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก็สามารถสร้างจากกระแสเปลี่ยนเป็น Soft power ได้ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือบริษัทนำเที่ยวผ่านกิจกรรมต่างๆ เมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวไทย

"พิพัฒน์"หนุน Soft power  ดันรายได้ท่องเที่ยว 25% จีดีพี

นายพิพัฒน์ ยังกล่าวต่อว่า Soft Power แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ 1. Soft Power ที่ยังไม่ทรงพลัง เช่น โนราห์ เครื่องเบญจรงค์ โขน ซึ่งอยู่ในระดับสร้างการรับรู้ สร้างภาพลักษณ์ 2.Soft Power ที่ทรงพลัง ในระดับ Local เท่านั้น เช่น หากเราไปภาคอีสาน เราต้องผูกผ้าขาวม้า หากนึกถึง หอยนางรมใหญ่ ไข่เค็ม ต้องไข่เค็มไชยา สุราษฎร์ธานี

หรือ ขนมหม้อแกง ก็ต้องหนีไม่พ้น หม้อแกงเมืองเพชร สิ่งเหล่านี้ ถือเป็น Soft Power แต่ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคเท่านั้น ยังไม่มีคุณค่าร่วม หรือ share value พอที่จะโน้มน้าวชักจูงประชาคมให้โลกได้ และ 3. Soft Power ที่ทรงพลังในระดับสากล เช่น มวยไทย นวดไทย ผัดไทย ละครซีรีย์วาย เป็นต้น เพราะมันมีคุณค่าร่วม หรือ share value โน้มน้าวชักจูงประชาคมให้โลกได้


Visitors: 343,711