พุทธศาสนิกชนชาวเบตง

พุทธศาสนิกชนชาวเบตงศรัทธาอันแรงกล้าร่วมบวงสรวงบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ 

ยะลา -พุทธศาสนิกชนชาวเบตงที่มีศรัทธาอันแรงกล้า ร่วมบวงสรวงบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ก่อนการบูรณะศาสนสถาน พระมหาธาตุเจดีย์ที่ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.66 ที่วัดพุทธาธิวาส ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ เพื่อเริ่มดำเนินการบูรณะปฎิสังขรณ์พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวเบตงที่มีศรัทธาอันแรงกล้า เข้าร่วมพิธีบวงสรวง บูรณปฎิสังขรณ์พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ก่อนการบูรณะศาสนสถาน พระมหาธาตุเจดีย์ ที่ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา โดยมี รศ.พญ.ชนิสา  โชติพานิช  บุตรสาว นายสวัสดิ์ โชติพานิช อดีตประธานศาลฎีกา นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม 

ทั้งนี้ ตามธรรมเนียมประเพณี ซึ่งได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานว่าการกระทำใดต่อสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาจะต้องทำพิธีบวงสรวงเพื่อเป็นการบอกกล่าวต่อเทพเทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ปกปักรักษาสิ่งก่อสร้างนั้นๆ ก่อนเสมอ

พระมหาเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ได้สร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสที่ทรงพระเจริญพระชมม์พรรษาครบ 5 รอบ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2536 โดยโครงสร้างของพระมหาธาตุเจดีย์ฯ เป็นคอนกรีดเสริมเหล็ก สถาปัตยกรรมเป็นแบบศรีวิชัยประยุกต์ มีเจดีย์ประธานองค์ใหญ่อยู่ตรงกลาง 1 องค์ และเจดีย์บริวารประจำทิศ 4 องค์ ผนังภายนอกผนึกด้วยโมเสกสีทองจากประเทศอิตาลี ผนังภายในชั้นที่ 1และชั้นที่ 2 เป็นภาพวาดศิลปะไทยที่อ่อนช้อย งดงาม รวมทั้งภาพวาดเกี่ยวกับพระพุทธประวัติใส่กรอบไม้ติดผนัง ที่ประณีต สวยงามอย่างยิ่ง อันประมาณค่ามิได้อีกจำนวนหลายภาพ ชั้นบนสุดขององค์เจดีย์บรรจุพระบรมสาริกาธาตุ ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวได้สักการะบูชา นับจากปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน 

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เป็นปูชนียสถานแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามแบบศิลปะศรีวิชัยประยุกต์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ โดยมีขนาดความกว้าง 39 เมตรสูง 39.9 เมตร  หรือขนาดความสูงเทียบเท่าตึก 13 ชั้น โดยได้ท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์ มิตรารุณ เกษมศรี สถาปนิกพระราชวังศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทยเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างเป็นพระมหาเจดีย์แบบศรีวิชัยประยุกต์ โดยมีเจดีย์องค์ประธาน 4 องค์อยู่ตรงกลาง รายล้อมด้วยเจดีย์บริวารและมีเจดีย์องค์เล็กขนาดเท่ากับเจดีย์องค์บริวารซึ่งเป็นเรือนธาตุซ้อนกันอยู่ภายในเจดีย์องค์ประธาน 

สำหรับบรรจุพระสถูปพระบรมสารีริกธาตุดังที่เห็นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะมองจากจุดไหนของเบตงก็จะเห็นพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ตั้งเด่นสง่าอยู่บนยอดเนินเขาบริเวณวัดพุทธาธิวาส ปลายยอดเจดีย์ส่องแสงสีทองประกายระยิบระยับยามเมื่อต้องแสงอาทิตย์ ดูแล้วโดดเด่นสวยงามมาก ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีรกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดและไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

Visitors: 343,711