มูลนิธิโครงการหลวง

“มูลนิธิโครงการหลวง” ร่วมกับ “โลตัส” ต่อยอดโครงการหลวง “เลอตอสู่โลตัส” ปี  2 คัดสรรสินค้าคุณภาพสูง จากยอดดอยสู่ใจกลางเมือง

กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ์ 2567 - โลตัส ร่วมมือกับ มูลนิธิโครงการหลวง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 29 เดินหน้าต่อยอดโครงการหลวง “เลอตอสู่โลตัส” ปีที่ 2 จากยอดดอย สู่ใจกลางเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเขา และสุขภาพที่ดีของชาวเรา ขยายการรับซื้อผลิตผลจาก "ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ" จังหวัดตาก ช่วยสนับสนุนการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรชาวเขา และผู้บริโภคได้เข้าถึงอาหารคุณภาพสูง ปลอดภัยได้มาตรฐานในราคาที่เอื้อมถึง ในงานมหกรรมสินค้าโครงการหลวง “เลอตอสู่โลตัส” ปีที่ 2 ที่ โลตัส รามอินทรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2567 พร้อมจัดบูธจำหน่ายสินค้าโครงการหลวงในโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ตกว่า 78 สาขาทั่วประเทศ

การจัดงาน “เลอตอสู่โลตัส” ปีที่ 2 ในครั้งนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมูลนิธิโครงการหลวงมีเป้าหมายการดำเนินงานตามแนวทางโครงการหลวงโมเดล ที่มุ่งมั่นพัฒนาทุกมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวเขามีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการส่งเสริมให้ปลูกพืชผักและผลไม้ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพให้กับผู้บริโภค สอดคล้องพันธกิจร่วมกันระหว่างโครงการหลวงและโลตัส ที่มุ่งส่ง