ยอดนักรับมีด

เฟ้นหายอดนักลับมีดกรีดยางหนึ่งในใต้สุดแดนสยาม

ยะลา -เริ่มแล้ว !! การแข่งขันลับมีดกรีดยางพาราครั้งแรกใน อ.เบตง จ.ยะลา  เพื่อเฟ้นหายอดนักลับมีดกรีดยาง ผู้เป็นหนึ่งในใต้สุดแดนสยาม มีบรรดากลุ่มกองเชียร์วัยเก๋า สูงวัยไทยแลนด์ มาเชียร์ให้กำลังใจกันอย่างสนุกสสนาน

       วันที่ 28 มิ.ย.66 ที่ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง จัดการแข่งขันลับมีดกรีดยางพารา เพื่อเพิ่มทักษะลับมีดกรีดยางและการกรีดยางให้เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ อ.เบตง  ที่มาร่วมงานวัฒนธรรมและของดีเมืองเบตง ประจำปี 2566  โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางสมัครร่วมการแข่งขันลับมีดกรีดยาง ทั้งหมด 20 คน  เป็นชาย 18 คน หญิง 2 คน บางคนเดินทางมาไกลจากพื้นที่ ต.อัยเยอร์เวง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเบตง 30 กว่ากิโล เพื่อมาร่วมแข่งขัน มีบรรดากลุ่มกองเชียร์วัยเก๋า  สูงวัยไทยแลนด์ มาเชียร์ให้กำลังใจกันอย่างสนุกสสนาน โดยมีนายอุสมาน สาลัง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง และคณะกรรมการให้ความรู้ก่อนแข่งและหลังแข่งและมอบอุปกรณ์การแข่งขันตามลำดับ

โดยบรรยากาศหลังจากกรรมการได้ให้สัญญาณ ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 20 คน ต่างเร่งนำมีดกรีดยางจุ่มน้ำในถังให้เปียก แล้วนำหินลับมีดแบบหยาบ เอามาถูไป-ถูมา กับใบมีดทั้งด้านในและด้านนอก ให้มีความคมและบางที่สุด จนปรากฏเดือยมีดขึ้นมา ก่อนจะส่งให้กรรมการตรวจสอบความคม โดยทดลองกรีดหน้ายางของต้นยาง หากไม่คมก็ลับมีดใหม่จนกว่าผู้เข้าแข่งขันคิดว่ามีดของตนเองคมแล้ว 

นายสุทธิวุฒิ  ชโยทาหอม  หัวหน้าแผนกพัฒนาและฝึกอบรมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา  กล่าวว่า การลับมีดกรีดยางต้องตรงตามหลักวิชาการ  ลับจนปรากฏเดือยที่ถูกต้อง ด้านนอกเรียบ ด้านในลู่  ไม่มีเหลี่ยม ไม่มีสัน ไม่มีคลื่น เรียบเสมอกันตามหลักวิชาการ โดยกรรมการแจ้งกติกาก่อนทำการแข่งขัน พร้อมแจกอุปกรณ์ในการแข่งขัน ได้แก่  กระเป๋าผ้ากระสอบ  มีดกรีดยางไม่คม 1 เล่ม หินลับมีดแบบหยาบ ที่ต้องลับในช่วงแรก ส่วนหินแบบละเอียดเอาใว้เก็บงานทั้งด้านในและด้านนอก  ถังใส่น้ำ  และผ้าเช็ดมีด  และจะมีครูการยางเป็นกรรมการ เดินตรวจให้คะแนนขั้นตอนการลับมีดที่ถูกต้องในระยะเวลา  2 ชั่วโมง ในการแข่งขัน ซึ่งการลับมีด ถือเป็นองค์ประกอบขั้นแรกของการกรีดยาง หากมีดไม่คมก็จะกรีดยางไม่สวย น้ำยางไม่ออก ถ้ามีดคม สามารถกรีดยางได้ 300 ต้นเลยทีเดียว  

สำหรับเกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย 1.วิธีการตั้งมีดขณะลับมีด 10 คะแนน 2.การใช้หินลับมีดและการตกแต่งมีด 10 คะแนน 3.วิธีการและขั้นตอนการลับมีด 8 ขั้นตอน 20 คะแนน 4.วิธีการและขั้นตอนการลับมีด 8 ขั้นตอน 30 คะแนน 5 ความคมของมีด 30 คะแนน รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน 

ด้านนายอุสมาน สาลัง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง กล่าวว่า  มีดกรีดยางพาราที่ใช้ในการแข่งขันเรียกว่ามีดเจ๊ะบง หมาะสำหรับต้นยางเปิดกรีดใหม่ สามารถกรีดได้สวย รวมทั้งหน้าเรียบ แต่การที่เกษตรกรจะกรีดยางได้ก็ต้องอาศัยการลับมีดที่ถูกต้อง คือ วิธีการลับมีด 8 ขั้นตอน เช่น เดือยมีดต้องโค้งมน สันคลองมีดต้องตรง มีดส่วนนอกต้องเรียบทุกส่วน เป็นต้น ซึ่งวิธีการลับมีด 8 ขั้นตอน มีอะไรบ้าง เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การกรีดยางอย่างถูกวิธี กับการยางแห่งประเทศไทย ก็จะทราบดี เพราะทุก ๆ ปีเราก็จะมีพนักงานลงพื้นที่เข้าไปฝึกอบรมเกษตรกรตั้งแต่การลับมีดไปจนถึงการกรีดยางที่ถูกวิธีอีกด้วย หากเกษตรกรสนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การกรีดยางอย่างถูกวิธี สามารถติดต่อได้ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด หรือการยางแห่งประเทศไทยสาขาทุกสาขาใกล้บ้าน

สำหรับผู้ชนะเลิศ ได้แก่นายอาหะมะ มะเตะ รับเงินสด 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร  ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.รอกีเยาะ บาดงปะแต  รับเงินสด 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายนาวิน แซ่กง รับเงินสด 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชย อีก 3 รางวัล รางวัลละ 300 บาท ก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรเช่นกัน ส่วนผู้ที่พลาดของรางวัลก็จะได้รับความสนุก และประสบการณ์ดีๆ จากการแข่งขันกลับไปพร้อมอุปกรณ์ในการแข่งขันกลับบ้านเป็นที่ระลึกทุกคน

ภาพ/ข่าว...เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

Visitors: 224,417