ยอดนักรับมีด

เฟ้นหายอดนักลับมีดกรีดยางหนึ่งในใต้สุดแดนสยาม

ยะลา -เริ่มแล้ว !! การแข่งขันลับมีดกรีดยางพาราครั้งแรกใน อ.เบตง จ.ยะลา  เพื่อเฟ้นหายอดนักลับมีดกรีดยาง ผู้เป็นหนึ่งในใต้สุดแดนสยาม มีบรรดากลุ่มกองเชียร์วัยเก๋า สูงวัยไทยแลนด์ มาเชียร์ให้กำลังใจกันอย่างสนุกสสนาน

       วันที่ 28 มิ.ย.66 ที่ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง จัดการแข่งขันลับมีดกรีดยางพารา เพื่อเพิ่มทักษะลับมีดกรีดยางและการกรีดยางให้เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ อ.เบตง  ที่มาร่วมงานวัฒนธรรมและของดีเมืองเบตง ประจำปี 2566  โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางสมัครร่วมการแข่งขันลับมีดกรีดยาง ทั้งหมด 20 คน  เป็นชาย 18 คน หญิง 2 คน บางคนเดินทางมาไกลจากพื้นที่ ต.อัยเยอร์เวง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเบตง 30 กว่ากิโล เพื่อมาร่วมแข่งขัน มีบรรดากลุ่มกองเชียร์วัยเก๋า  สูงวัยไทยแลนด์ มาเชียร์ให้กำลังใจกันอย่างสนุกสสนาน โดยมีนายอุสมาน สาลัง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง และคณะกรรมการให้ความรู้ก่อนแข่งและหลังแข่งและมอบอุปกรณ์การแข่งขันตามลำดับ

โดยบรรยากาศหลังจากกรรมการได้ให้สัญญาณ ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 20 คน ต่างเร่งนำมีดกรีดยางจุ่มน้ำในถังให้เปียก แล้วนำหินลับมีดแบบหยาบ เอามาถูไป-ถูมา กับใบมีดทั้งด้านในและด้านนอก ให้มีความคมและบางที่สุด จนปรากฏเดือยมีดขึ้นมา ก่อนจะส่งให้กรรมการตรวจสอบความคม โดยทดลองกรีดหน้ายางของต้นยาง หากไม่คมก็ลับมีดใหม่จนกว่าผู้เข้าแข่งขันคิดว่ามีดของตนเองคมแล้ว 

นายสุทธิวุฒิ  ชโยทาหอม  หัวหน้าแผนกพัฒนาและฝึกอบรมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา  กล่าวว่า การลับมีดกรีดยางต้องตรงตามหลักวิชาการ  ลับจนปรากฏเดือยที่ถูกต้อง ด้านนอกเรียบ ด้านในลู่  ไม่มีเหลี่ยม ไม่มีสัน ไม่มีคลื่น เรียบเสมอกันตามหลักวิชาการ โดยกรรมการแจ้งกติกาก่อนทำการแข่งขัน พร้อมแจกอุปกรณ์ในการแข่งขัน ได้แก่  กระเป๋าผ้ากระสอบ  มีดกรีดยางไม่คม 1 เล่ม หินลับมีดแบบหยาบ ที่ต้องลับในช่วงแรก ส่วนหินแบบละเอียดเอาใว้เก็บงานทั้งด้านในและด้านนอก  ถังใส่น้ำ  และผ้าเช็ดมีด  และจะมีครูการยางเป็นกรรมการ เดินตรวจให้คะแนนขั้นตอนการลับมีด