ยะลา

ยะลาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรมให้กับประชาชน กลุ่มแรงงานภาคท่องเที่ยว 

ยะลา -สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเบตงเปิดหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม ระหว่างวันที่ 19 – 23 มกราคม 2567  ให้กับประชาชน กลุ่มสตรี และกลุ่มแรงงานภาคท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตง 

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 67 ที่อาคารกองสวัสดิการสังคม (หลังเก่า) เทศบาลเมืองเบตง  อ.เบตง จ.ยะลา  นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา  ได้เปิดหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม ระหว่างวันที่ 19 – 23 มกราคม 2567  ให้กับประชาชน กลุ่มสตรี และกลุ่มแรงงานภาคท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตง เพื่อพัฒนาทักษะยกระดับกำลังแรงงานให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยววิถีใหม่และการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเศรษฐกิจให้มีความพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าสูง รวมถึงการสร้างแรงจูงใจและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีนายอาลี ดูดิง นายจรัญ จันทร์ทิพย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา กล่าวว่า โรคออฟฟิศซินโดรม คือ โรคที่มักเป็นมากในกลุ่มวัยทำงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆ หรือทำงานทั่วไปเป็นเวลานาน ๆ จึงมีอาการที่เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังที่เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง มักจะแสดงอาการ เช่น ปวดบ่า ปวดต้นคอร้าวขึ้นศีรษะ ปวดกระบอกตา ทำให้วิงเวียนศีรษะ ชาปลายมือปลายเท้า ปวดตึงบริเวณหัวไหล่ อาจมีอาการหายใจไม่อิ่มหรือรู้สึกหายใจไม่เต็มปอด ทำให้มีอาการอ่อนเพลีย หากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษา ก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายตามมา เช่น เสี่ยงต่อการเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังคดและแขน ขา อ่อนแรงอีกด้วย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา  จึงได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับให้กับประชาชน กลุ่มสตรี กลุ่มแรงงานภาคท่องเที่ยวให้มีอาชีพ สามารถนำความรู้การนวดออฟฟิศซินโดรมไปประกอบอาชีพเสริมเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา โทร.064-126-5593

 

 

Visitors: 346,748