ยะลาดวงอาทิตย์ตั้งฉาก

ยะลาดวงอาทิตย์ตั้งฉากครั้งแรกของปี 2567

ยะลา -ช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับประเทศไทย เริ่มจากพื้นที่ภาคใต้ที่ อ.เบตง จ.ยะลา ในวันที่ 4 เม.ย.2567 จากนั้นจะไล่ลำดับขึ้นเหนือมาเรื่อย ๆ และจะสิ้นสุดที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในวันที่ 22พ.ค.2567

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.67ที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตงประชาชนในพื้นที่เดินทางมาเพื่อรอชมดวงอาทิตย์ตั้งฉากเป็นครั้งแรกของปี ซึ่งปีนี้ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจเนื่องจากมีอากาศร้อนโดยอุณหภูมิอยู่ที่ 36.5 – 37 องศาเซลเซียสในเวลา 12.19 น. โดยดวงอาทิตย์ จะเริ่มจากทางใต้สุด ที่ อ. เบตง จ. ยะลา และสิ้นสุดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ที่ อ. แม่สาย จ. เชียงราย ในช่วงที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากจะดูเสมือน “ไร้เงา” เนื่องจากเงาของวัตถุจะตกอยู่ด้านใต้พอดี ทั้งนี้ อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดของปี ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย 

ซึ่งในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ของทุกปีดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับพื้นที่ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกของปี เริ่มจากทางใต้สุดที่ อ. เบตง จ. ยะลา ในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 12:19 น. จากนั้นดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับพื้นที่ต่าง ๆ ของไทย ไล่ลำดับขึ้นไปทางเหนือเรื่อย ๆ จนสิ้นสุดที่ อ. แม่สาย จ. เชียงราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 12:17 น. หากเราสังเกตวัตถุกลางแดดในช่วงที่ดวงอาทิตย์โ