ยะลาหมูแพง

ยะลา หมูแพง ปิดแผงขายเพียบ ต้นทุนพุ่งสูง

ยะลา - แผงขายหมูปิดระนาว รับไม่ไหวต้นทุนหน้าฟาร์มขึ้น 2 รอบ 80 บาทต่อกิโลกรัม ต้องขยับราคาหน้าเขียง ทะลุ 180 บาท หวั่นรัฐใช้มาตรการกำหนดราคาควบคุมปลายทาง บีบเขียงตรึงราคา ผู้ประกอบการรายย่อย กระอักต้นทุนหมูแพง