รถไฟคุณหมิง-เวียงจันทร์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมเวทีเสวนากับกรรมมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา

นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงานการท่องเที่ยวเชื่อมโยงรถไฟฟ้าความเร็วสูง เส้นทางคุนหมิง-เวียงจันทน์ เชื่อมโยงหนองคาย-อุดร และต่อยอดตลาดนักท่องเที่ยวสู่เมืองต่างๆ ทั่วไทย เน้นการพัฒนามาตรฐานการเดินทาง การกระตุ้นตลาดและการสร้างประสบการณ์ไม่รู้ลืม

 
วันนี้ (25 เมษายน 2566) พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการ. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนราชการ และผู้แทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย อุดรธานีและบึงกาฬ ถึงแนวทางการพัฒนาและยกระดับความพร้อมเพื่อช่วงชิงโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากการให้บริการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเส้นทางคุนหมิง-เวียงจันทน์ โดยที่รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ได้ร่วมนำเสนอโดยชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการเพิ่มช่องทางการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยผ่านระบบราง โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน และพี่น้อง สปป.ลาว รวมถึงแนวทางการสื่อสารรูปแบบการท่องเที่ยวเชื่อมโยงมายังประเทศไทยแก่กลุ่ม Expat, Family, Bleisure, Incentive และ FIT
ททท. มั่นใจว่า การติดตามและการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของคณะกรรมาธิการฯ จะช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว การยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ตลอดทั้งการดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวไทยพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้ในอนาคตอันใกล้นี้

 https://m.facebook.com/story.php?     story_fbid=pfbid0rcptJUfkSpSQdPvatBtcDJKjd4etYSxRa6ikFvDQ4ixfiaKcrQ7iGeHVZvk4EFchl&id=100075923589694&mibextid=Nif5oz

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100090118795955

Visitors: 345,950