รองผู้ว่าททท

น.ส. สมฤดี จิตรงจง รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวโครงการ Awakening Bangkok 2023 และ Awakening Chiangmai
เพื่อกระสร้างกระแส ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจงานศิลปะแสง ทั้งในกรุงเทพ เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้สนใจเดินทางเข้าชมงาน Awakening Bangkok 2023 นี้ ประมาณ 130,000 - 150,000 คน (อ้างอิงจากปี 2565 ที่ประมาณ 130,000 คน โดยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ประมาณ 158,000,000 บาท ตลอด 10 วัน)และประเมินเงินหมุนเวียนที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของ ปี 2566 อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 150,000,000 บาท และงาน Awakening Chiangmai คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 40,000 - 50,000 คน ตลอด 10 วัน โดยประเมินเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 50,000,000 บาท
 
 
Visitors: 89,056