รองผู้ว่าททท

น.ส. สมฤดี จิตรงจง รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวโครงการ Awakening Bangkok 2023 และ Awakening Chiangmai
เพื่อกระสร้างกระแส ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจงานศิลปะแสง ทั้งในกรุงเทพ เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคีย