ลักลอบถางป่าไม้บนเกาะ

ชาวบ้านไม่ทนวอนตรวจสอบพบการลักลอบถางป่าไม้บนเกาะใหญ่กลางทะเลสาบฮาลา-บาลา

ยะลา-ชาวบ้านไม่ทนวอนสื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบหลังชาวบ้านพบการลักลอบถางป่าไม้สมบูรณ์บนเกาะใหญ่กลางทะเลสาบฮาลา-บาลา ซึ่งเหลือเพียงเกาะเดียวที่มีป่าสมบูรณ์บนเกาะ ชาวบ้านหวั่นจะเป็นเกาะหัวล้านไร้ความสวยงาม

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์บนเกาะใหญ่ กลางทะเลสาบฮาลา บาลา ซึ่งพบว่ากำลังมีการตัดไม้ ทำลายป่า แผ้วถางป่า ตั้งแต่ริมน้ำถึงแนวสันเขาสูง บริเวณพื้นที่ เกาะใหญ่ อยู่ในเขตท้องที่ บ.สันติ 2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ซึ่งมองเห็นจากถนน บ้านสันติ 1 ไป บ้านสันติ 2 มองไปทางทิศใต้ในทะเลสาบฮาลา บาลา จะเห็นเกาะกลางทะเลสาบ เมื่อชาวบ้าน นักท่องเที่ยวเดินทางเรือจะแล่นผ่านเกาะใหญ่ ซึ่งจะเห็นป่าไม้บนเกาะกำลังถูกแผ้วถาง ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำเหนือเขื่อนบางลาง เป็นพื้นที่ป่าไม้ที่เหลืออยู่เป็นพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ ซึ่งมีไม้ มีค่าจำนวนมากกำลังถูกทำลายทั้งเกาะ

หากป่าไม้ถูกทำลายทั้งเกาะ เมื่อนักท่องเที่ยวนั่งเรือชมธรรมชาติในทะเลสาบฮาลา- บาลา จากเขื่อนบางลาง และจากท่าเรือตาพะเยา ในพื้นที่บ้านวังไทร ซึ่งจะดูไม่สวยงาม ชาวบ้านในละแวกดังกล่าวต่างบ่นกันทุกคน เมื่อเห็นเกาะที่ถูกตัดโค่นไม่สวยงาม 

และเมื่อนักท่องเที่ยวที่ขับรถไปเที่ยวและพักตามเกาะในพื้นที่บ้านสันติ 2 และบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 ซึ่งจะมองเห็นเกาะใหญ่ที่กำลังถูกบุรุกแผ้วถางป่า ซึ่งชาวบ้าน ไม่ทราบเป็นพื้นที่ป่าไม้ของหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบเพราะพื้นที่ป่าบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบของ อุทยานแห่งชาติบางลาง หรือ นิคมสร้างตนเองกือลอง หรืออาจเป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวร ของกรมป่าไม้ หรือมีการอนุญาตให้ ผู้ใดถือครอง ชาวบ้านไม่ทราบ ชาวบ้านจึงวอนสื่อขอให้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าตรวจสอบความถูกต้องที่ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ประเภทไหนหน่วยงานไหนรับผิดชอบ 

ทั้งนี้เพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำ และให้เป็นพื้นที่ป่าไม้ที่สมบูรณ์และสวยงามบนเกาะกลางน้ำในทะเลสาบบาลา-ฮาลา เมื่อนักท่องเที่ยวนั่งเรือชมทะเลสาบฮาลา- บาลา จะได้พบเห็นความสวยงามของต้นไม้ที่สมบูรณ์บยเกาะเมื่อมาท่องเที่ยวในทะเลสาบฮาลา-บาลา

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา  โทร.064-126-5593

 

Visitors: 346,734