ลูกหนี้เจ้าหนี้

ยะลา ลูกหนี้เจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ตามนโยบายของรัฐบาล

ยะลา - ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ใน อ.เบตง จ.ยะลา เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ในตลาดนัดแก้หนี้ตามนโยบายของรัฐบาล 

วันนี้ (19 ม.ค.2567)  ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเบตง ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายกิตติภณ เปรมรัชชานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอเบตง พร้อมปลัดอำเภอนำส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สถาบันการเงิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดตลาดนัดแก้หนี้ ออกหน่วยบริการไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีการตรวจสอบทะเบียนและฐานทะเบียนการเป็นหนี้ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ให้บริการเงินกู้ตามความจำเป็นดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ และการส่งเสริมอาชีพ การมีงานทำ เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้ให้กับลูกหนี้ เสริมสภาพทางการเงินของลูกหนี้ให้สามารถนำไปบริหารจัดการหนี้ของตนเองได้ต่อไป หลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

สำหรับ อ.เบตง  มีลูกหนี้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจำนวน 87 ราย และมีเจ้าหนี้ลงทะเบียน 66 ราย ยอดรวมมูลหนี้จำนวน 4,317,500 บาท ผลการเจรจาปัญหาหนี้นอกระบบเข้าสู่การกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยเจ้าหนี้ 10 ราย ลูกหนี้ 11 ราย  ยอดหนี้เจรจาไกล่เกลี่ย 4,123,000 บาท 

จากการสอบถามลูกหนี้รายหนึ่ง บอกว่า การเปิดตลาดนัดแก้หนี้  ถือเป็นโครงการที่ดี ที่ช่วยให้สามารถพบปะพูดคุยเจ้าหนี้ และนับเป็นความโชคดีที่เจ้าหนี้เข้าใจ เพราะเราเองต้องการจ่ายหนี้ที่ติดค้างอยู่แล้ว แต่ด้วยทำอาชีพค้าขายเล็กน้อยๆ ทำให้บางครั้งรายได้จำกัดและไม่เพียงพอในการใช้จ่าย ดังนั้นการมีโครงการนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้เป็นอย่างมาก

ขณะที่เจ้าหน้าหนี้รายหนึ่ง ยอมรับว่า ตลาดนัดแก้หนี้ เป็นโครงการเป็นเรื่องที่ดี เพราะที่ให้ยืมเนื่องจากเป็นคนรู้จักกัน และให้ยืมไม่มาก ดังนั้นจึงต้องการจะได้เงินต้นคืนแม้จะไม่ได้ดอกเบี้ยก็ตาม

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา  โทร.064-126-5593

 

 

 

 

Visitors: 244,859