วัดพุทธาธิวาส ยะลา

วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง

เริ่มบูรณะพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ และขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน ยะลา - โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ “พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ” วัดพุทธาธิวาส(พระอารามหลวง) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทำการ ปรับปรุงผิวเจดีย์  ซ่อมแซมพื้นรอบองค์เจดีย์  ซ่อมแซมปรับปรุงประตู - หน้าต่าง และ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน - นอก 

วันนี้ (15 มิ.ย.) ที่วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อ.เบตง จ.ยะลา  หลังเมื่อวันที่ 27 พ.ค.66 ที่ผ่านมาได้จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ เพื่อเริ่มดำเนินการบูรณะปฎิสังขรณ์ พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวเบตงที่มีศรัทธาอันแรงกล้า เข้าร่วมพิธีบวงสรวง บูรณปฎิสังขรณ์พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ  ก่อนการบูรณะศาสนสถาน พระมหาธาตุเจดีย์ ที่ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา  โดยมี รศ.พญ.ชนิสา  โชติพานิช  บุตรสาว นายสวัสดิ์ โชติพานิช อดีตประธานศาลฎีกา นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม

โดยการก่อสร้างระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 -  6 มิถุนายน 2566 เป็นการลอกกระเบื้องโมเสกออก เพื่อปรับพื้นผิวเจดีย์ และเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ได้ทำการลอกกระเบื้องโสกบริเวณชั้น 2 เสร็จแล้ว 1 ด้าน ปัจจุบันช่างได้ทำการตั้งโครงสร้างชั่วคราว (นั่งล้าน) เพื่อทำการลอกกระเบื้องโมเสกทั้ง 4 ด้านตามลำดับ   

ประวัติพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ  

            “พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ”เป็นพระธาตุเจดีย์แบบศรีวิชัยประยุกต์ สูง 39.90 เมตร หรือขนาดเท่าอาคาร 13 ชั้น เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ โดยพระธาตุเจดีย์องค์ประธานจะอยู่ตรงกลาง และมีเจดีย์บริวารล้อมรอบ ได้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชมม์พรรษาครบ 5 รอบ ซึ่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยอดพระเจดีย์ที่ตั้งอยู่ภายนอกทุกองค์ประดิษฐานด้วยฉัตรทองและทรงสายสูตรยกฉัตรยอดด้วยพระองค์เอง โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2536 

  สำหรับการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศนั้น เกิดจากขึ้นการดำเนินการของอดีตประธานศาลฎีกา นายสวัสดิ์ โชติพานิช เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่9 ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยได้ท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์ มิตรารุณ  เกษมศรี สถาปนิกพระราชวังศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทยเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างเป็นพระมหาเจดีย์แบบศรีวิชัยประยุกต์ โดยมีเจดีย์องค์ประธาน 4 องค์อยู่ตรงกลาง รายล้อมด้วยเจดีย์บริวารและมีเจดีย์องค์เล็กขนาดเท่ากับเจดีย์องค์บริวารซึ่งเป็นเรือนธาตุซ้อนกันอยู่ภายในเจดีย์องค์ประธานสำหรับบรรจุพระสถูปพระบรมสารีริกธาตุดังที่เห็นในปัจจุบัน

        สภาพปัจจุบัน  พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ขณะนี้ได้ผ่านกาลเวลามามากกว่า 30 ปี  และตั้งอยู่บนยอดเขาและโดยที่ภูมิประเทศของภาคใต้มีฝนตกตลอดปี ทำให้เกิดการกัดกร่อนวัสดุฉาบผิวพระมหาธาตุเจดีย์ฯ ทำให้ผิวปูนเสื่อมสภาพ หลุดร่อน และขาดความมั่นคงแข็งแรงในการยึดเกาะของแผ่นโมเสกจนเกิดการลอกร่อน สภาพความชำรุดเหล่านี้ทำให้ “พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ” ได้รับความเสียหายและลดทอนความสวยงามลง

  และขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการบูรณะ“พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ” ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อบัญชี วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง Biller ID 099400214324692 ทำรายการผ่านช่องทาง Mobile Banking โดยการ Scan QR CODE เท่านั้น (เป็นบัญชีที่เป็นทางการสำหรับ โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ “พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ” วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา )   เพียงท่านทำรายการผ่าน Mobile Banking SCAN QR CODE เท่านั้น และกดยอมรับ/ใช้สิทธิลดหย่อน/กรอกเลขบัตรประชาชน โดยทางธนาคารจะแจ้งยอดบริจาคของท่านไปยัง กรมสรรพากรโดยตรง เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่  ซึ่งระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์  ( E – donation )เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของ สถานศึกษา ศาสนสถานโรงพยาบาล องค์กรสาธารณกุศลและหน่วยรับบริจาคอื่น ๆ  และ ขอขอบพระคุณกำลังใจและกำลังปัจจัยที่สนับสนุนงานบูรณะ ปฏิสังขรณ์“พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ”วัดพุทธาธิวาส(พระอารามหลวง) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา   ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล เจริญรุ่งเรือง พรั่งพร้อมด้วยผองญาติและกัลยาณมิตร สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไปเทอญ 

และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ facebook กองทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ วัดพุทธธาธิวาส   Line @503kpic    ชื่อไลน์  WatBhuddrathiwat

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

Visitors: 343,711