วัดห้วยปลากั้ง

99สุดยอดพระเกจิ วันนี้จะขอนำเกียรติประวัติ ของพระอาจารย์ผู้เสียสละ พัฒนาจากวัดร้างที่ไร้ผู้คน สู่สถานธรรมที่ยิ่งใหญ่ ที่ใครๆก็เเวะเวียน มาชมความงดงาม ร่มเย็น สวยสมคำร่ำลือ ตามที่พระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย ท่านสร้างมา 

พระอธิการพบโชค ติสฺสวํโส เดิมชื่อพบโชค มาไพศาลกิจ

เกิดวันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2502 ที่บ้านตลาดสำรอง ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  โดยพระอาจารย์เป็นบุตรคนที่ 4 ของคุณพ่อเซ่ติด และคุณแม่ลิ้มฟ้า มาไพศาลกิจ มีพี่น้องร่วมอุทรเดียวกัน 6 คน

  ตั้งแต่วัยเยาว์จนเติบใหญ่พระอธิการพบโชคเวียนว่ายอยู่ในทางโลก ได้รู้ได้เห็นในความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ทั้งสุข ทุกข์ และการเกิด แก่ เจ็บ ตาย จนทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายและเกิดศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนา จึงขออนุญาตบิดามารดากราบลาอุปสมบทเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์เมื่ออายุ 38 ปี

  ต่อมาในวันที่ 26 ตุลาคม 2540 ณ พัทธสีมาวัดบางกระวนาราม จ.ราชบุรี โดยมี พระครูบรรพตพัฒนคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า “ติสสะวังโส” แปลว่า ผู้อยู่ในตระกูลพระติสสะครั้นอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาแล้ว พระอาจารย์พบโชค ได้พำนักอยู่ที่วัดบางกระวนาราม จ.ราชบุรี เพื่อปรนนิบัติรับใช้พระอุปัชฌาย์ ศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและเล่าเรียนสรรพวิชาต่าง ๆ ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นจนแตกฉ