วัดแขกสีลม

ประมวลภาพพิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร 

เนื่องในงานคเณศจตุรถี ประจำปี ๒๕๖๖ 

ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) 

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

 

Visitors: 346,748