วิจิตรแสงสี ที่ระยอง

" วิจิตร @ระยอง แสงแห่งขุมทรัพย์ตะวันออก"