วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

 

ข่าวเพื่อสังคม

 

1 พ.ค.2566   วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิถีพุทธ โดยมี นางณชนกพรพรหม บุญชูศรี ผอ. ว การอาชีพ เป็นประธานพิธี เพื่อปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน เพื่อหลักธรรมไปใช้ในชีวิต สืบต่อไป 

 

ภาพข่าว สุวิทย์ พึ่งเกษม

Visitors: 346,734