วิทยุสัญจร

สวท.เบตง จัดกิจกรรมวิทยุสัญจร เสวนาใต้สันติสุข ส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ยะลา - สวท.เบตง จัดกิจกรรมวิทยุสัญจร เสวนาใต้สันติสุข ส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและการสร้างพลังชุมชนสู่สันติสุข

วันนี้ (22 พ.ค.67) ที่ อบต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา นายกิตติภณ เปรมรัชชานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอเบตง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวิทยุสัญจร เสวนาใต้สันติสุข หัวข้อ “อัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างพลังชุมชนสู่สันติสุข” ตามโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนว่าภาครัฐยอมรับและเปิดโอกาสในการแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนเองได้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรายได้ในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข โดยมีร.ต.อ.สิทธิพงศ์ เหมกุสุมา นายก อบต.ยะรม นายฮัมดัน ตามาซอ ครู รร.บ้านยะรม นายอับดุลมานะ ยะมะกา ผู้ช่วยมัสยิดบ้านบันนังสิแน และนายมะปอซี ปานาวา ตัวแทนเยาวชนเปอร์มูดอ บ้านบันนังสิแน เป็นผู้ร่วมเสวนา และนางสาวนูเรีย อาแว เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนสถานศึกษา นักเรียน และประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังเสวนาใต้สันติสุขในครั้งนี้  ซึ่งทาง สวท.เบตง ได้มีการถ่ายทอดเสียงการเสวนาผ่านทาง สวท.เบตง เอฟ.เอ็ม. 93 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์เพจ สวท.เบตง News อีกด้วย

นายสุริย์ หงทอง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เบตง กล่าวว่า กิจกรรมวิทยุสัญจร เสวนาใต้สันติสุขในครั้งนี้ได้